Śląski gigant i elektryczne auta. Nowa strategia grupy

Z kraju

Samochody elektryczne

W kilku najbliższych latach grupa energetyczna Tauron zamierza wydać na inwestycje 18 mld zł – wynika z ogłoszonej nowej strategii grupy. Firma niedawno poinformowała, że nie jest zainteresowana przejęciem jakichkolwiek kopalń. Teraz ujawniała, że chce inwestować m.in. w elektryczne auta i inteligentne rozwiązania wykorzystywane w mieszkaniach.

Założone kierunki inwestycyjne Tauronu po roku 2020 to tzw. nowa energetyka - Tauron chce inwestować w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne.

Wieloletnia strategia

Prace nad nową strategią podjął nowy, powołany w grudniu ubiegłego roku, zarząd grupy Tauron. W piątek spółka przedstawiła w komunikacie podstawowe założenia dokumentu, obejmującego okres do 2025 roku. Priorytety to m.in. zapewnienie stabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientami. - Strategia wyznacza priorytety, które przekształcą grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes grupy Remigiusz Nowakowski.

Dywidenda spółki

Zarząd Taurona chce, by w długoterminowej perspektywie co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto było przeznaczane na dywidendę dla akcjonariuszy, jednak pierwsza dywidenda będzie możliwa – według prognoz - nie wcześniej niż w 2020 r. Grupa stawia na innowacje - nakłady na ich rozwój mają wynosić 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

- Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom zarządu. Chciałbym zwrócić uwagę, iż prognozy będące podstawą strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020 – zaznaczył wiceprezes grupy Marek Wadowski.

Dodał, że ostateczna decyzja o wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty będzie każdorazowo podejmowana przez walne zgromadzenie spółki

Po pierwsze stabilność

Jednym z priorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej, m.in. poprzez przyjęty w marcu program poprawy efektywności, zakładający uzyskanie 1,3 mld zł oszczędności w latach 2016-2018. Ponadto tzw. inicjatywy strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, mają przynieść efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł. „Będzie on osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o ok. 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o ok. 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujętymi w programie poprawy efektywności” – podała w piątek grupa.

Jak zaoszczędzić?

Oszczędności da także wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiej Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego. Przygotowując strategię zarząd Taurona przeanalizował zdolności grupy do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, by ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. W efekcie zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Strategia zakłada kontynuację rozpoczętych i "daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych". W segmencie wytwarzania energii nakłady do 2020 r. wyniosą 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad połowa wszystkich nakładów na inwestycje w tym czasie, tj. 9,5 mld zł, to projekty w segmencie dystrybucji, obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Elektrownia Jaworzno

Tauron zakłada kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA i ograniczyłaby ryzyko finansowe. - Planowana zmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową grupy Tauron – tłumaczy Nowakowski. W segmencie wydobycia węgla kontynuowane będą inwestycje w zakładzie górniczym Janina, budowa szybu Grzegorz w zakładzie Sobieski, a także inwestycje w kopalni Nowe Brzeszcze. Łączna wartość inwestycji w obszarze wydobycia to ok. 1,3 mld zł do 2020 r.

Samochody elektryczne na kłopoty ze smogiem:

Samochody elektryczne

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP