Minister Szyszko będzie prezydentem światowej konferencji. Decyzja ONZ

Z kraju

Ustalenia szczytu w Paryżu a polski węgielTVN 24
wideo 2/5

Minister środowiska Jan Szyszko został wybrany prezydentem konferencji klimatycznej COP24 w Polsce. Oznacza to, że będzie zarządzał prezydencją i organizacją szczytu klimatycznego, który się odbędzie w 2018 roku w Polsce. Decyzję w tej sprawie podjęła konwencja klimatyczna ONZ.

24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24) odbędzie się w Polsce, jednak do tej pory nie podano, w której miejscowości. Pod uwagę brany jest Gdański, ale także Katowice.

- Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego w 2018 roku. Będą tu podejmowane ważne z punktu widzenia polskiej gospodarki decyzje. Od 2020 roku zaczyna obowiązywać Porozumienie Paryskie, które - dzięki zabiegom ministra środowiska profesora Jana Szyszko podczas konferencji paryskiej - włączyły kwestie pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy jako istotne z punktu widzenia zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze - poinformował rzecznik ministerstwa środowiska Paweł Mucha. Dodał, że postanowienia szczytu klimatycznego w Polsce będą uszczegóławiały ustalenia porozumienia klimatycznego z Paryża z grudnia 2015 roku.

Polskie lasy

- Polska jest liderem, jeśli chodzi o zajmowaną przez lasy powierzchnię kraju. Blisko jedna trzecia terenu Polski to lasy. Mamy zatem ogromny potencjał. Poprzez to możemy zatem uzyskać postulowaną przez Porozumienie Paryskie neutralność klimatyczną, czyli wyrównanie poziomu emisji z ilością dwutlenku węgla pochłoniętą przez lasy - podkreślił Mucha. W komunikacie na stronie internetowej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu podano, że Polska po raz trzeci będzie pełnić rolę Prezydencji Konferencji, a minister Szyszko po raz drugi przejmie funkcję prezydenta COP. Oczekuje się, że COP24 zgromadzi kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów - politycy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Autor: KN / Źródło: PAP

Raporty: