Szydło widzi "sojuszników i przyjaciół" w państwach bałtyckich

Z kraju

Premier Beata Szydło w sprawie pracowników delegowanychtvn24
wideo 2/2

Premier Beata Szydło spotkała się w Warszawie z przedstawicielami państw bałtyckich. Powiedziała, że Litwa, Łotwa i Estonia są bliskimi partnerami Polski, "sojusznikami i przyjaciółmi". Dodała, że w kwestii rewizji unijnej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników liczy na kompromis, "także dzięki zaangażowaniu prezydencji estońskiej".

We wtorek w Warszawie premier Szydło spotkała się z premierami państw bałtyckich - Litwy i Łotwy; Estonię reprezentował ambasador.

- Podobnie postrzegamy kluczowe wyzwania i procesy w otoczeniu międzynarodowym - powiedziała Szydło. Poinformowała, że rozmowa dotyczyła połączeń infrastrukturalnych regionu, m.in. Via Baltica i Rail Baltica, które - jak zaznaczyła - powstają przy udziale unijnych środków. - Udana realizacja tych projektów stymulować będzie rozwój gospodarczy naszych krajów i całego regionu - podkreśliła szefowa polskiego rządu. Zaznaczyła, że nasze kraje "łączą wspólne dążenia i interesy w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo, polityka wschodnia, energetyka i infrastruktura".

Delegowanie pracowników

Szydło powiedziała na wspólnej konferencji prasowej, że podczas spotkania z premierami państw bałtyckich omawiane były sprawy z aktualnej agendy UE, m.in. rozwój jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego, stanowiącego - jak powiedziała polska premier - jeden z priorytetów estońskiej prezydencji oraz kwestie dotyczące dyrektywy o delegowaniu pracowników.

- Liczymy, że w kwestii rewizji dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, uda się osiągnąć, także dzięki zaangażowaniu prezydencji estońskiej, kompromis uwzględniający interesy przedsiębiorców z naszego regionu - powiedziała polska premier.

- Polska pozostaje aktywna w toczących się pracach. Wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej podjęliśmy starania na rzecz wypracowania rozwiązań odpowiadających z jednej strony na oczekiwania tych państw, które postulują wzmocnienie mechanizmów zwalczania ewentualnych nadużyć w obszarze delegowania, z drugiej natomiast mają na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi i związanymi z tym kosztami - powiedziała Szydło.

Polscy kierowcy

Podkreśliła, że jednym z priorytetów pozostaje sektor transportu drogowego.

- Opowiadamy się za jego jak najszerszym wyłączeniem spod reguł delegowania pracowników ze względu na szczególny charakter operacji transportowych. Nie zgodzimy się na wprowadzenie zasad, które w praktyce oznaczałyby wyeliminowanie ze wspólnego rynku przewoźników z państw naszego regionu - zapewniła.

Autor: MS / Źródło: PAP