Szydło zapowiada 60 zagranicznych biur. Jeszcze w tym roku

TVN24 Biznes


Chcemy, żeby do końca roku rozpoczęła działalność nowa agencja wspierająca polski eksport i inwestycje; zamierzamy powołać 60 zagranicznych biur handlowych – poinformowała w piątek premier Beata Szydło na Polsko-Albańskim Forum Ekonomicznym w Tiranie.

Szydło podkreśliła w swoim wystąpieniu, że jednym z ważnych elementów Planu Odpowiedzialnego Rozwoju jest poszerzanie współpracy gospodarczej i otwieranie się na nowe rynki. - Chcemy wzmocnić rozpoznawalność polskich produktów, unowocześnić ofertę eksportową oraz wspierać nowe kierunki ekspansji polskich firm - powiedziała.

Nowa agencja

- Ufam, że dużą pomocą dla naszych przedsiębiorców będzie nowa agencja wspierająca eksport i inwestycje, nad której powołaniem intensywnie pracujemy. Chcemy, żeby była to instytucja nowoczesna, działająca w sposób elastyczny i kompleksowy - dodała premier. Jak zaznaczyła, działalność agencji będzie koncentrowała się na wspieraniu przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, przyciąganiu inwestycji zagranicznych, a także promowaniu polskich inwestycji za granicą.

- Chcemy, żeby agencja rozpoczęła swoją działalność jeszcze w tym roku. Zamierzamy powołać 60 zagranicznych biur handlowych zarówno w krajach pozaeuropejskich, jak i też najbliższym sąsiedztwie. Będziemy systematycznie eliminować bariery szczególnie uciążliwe dla polskiego eksportu - powiedziała.

Zagraniczna ekspansja

Premier zapowiedziała intensyfikację działań Banku Gospodarstwa Krajowego „w zakresie finansowania ekspansji zagranicznej w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowe”. Rząd chce utworzyć Polski Fundusz Rozwoju, integrując szereg państwowych agencji i instytucji finansowych. Są to: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR).

Umowa handlowa

W trakcie forum doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Izb Handlu i Przemysłu Albanii a polską Krajową Izbą Gospodarczą oraz porozumienia inicjującego kooperację pomiędzy Albańską Agencją Rozwoju Inwestycji a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Szydło podkreśliła, że Polsce zależy na wzmocnieniu kontaktów gospodarczych z Albanią i wzroście obrotów. Jak dodała, Polska zaprezentowała ofertę eksportową z takich dziedzin jak energetyka, produkcja maszyn, autobusów, urządzeń rolniczych mebli oraz przetwórstwo. Na zakończenie wizyty w Tiranie premier Szydło spotkała się z prezydentem Albanii Bujarem Nishanim.

Od morza do morza. Rząd zapowiada wielkie inwestycje w rzeki:

Od morza do morza. Rząd zapowiada wielkie inwestycje w rzekiTVN24 BiS

Autor: tol//ms / Źródło: PAP