Z kraju

Zamknięte szkoły i przedszkola. Co może zrobić pracujący rodzic?

Z kraju

Maląg o zasiłku opiekuńczym
Maląg o zasiłku opiekuńczymtvn24
wideo 2/4

Komu przysługuje zasiłek w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka? Ile on wynosi? Co w przypadku kwarantanny? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

W środę premier Mateusz Morawiecki i ministrowie poinformowali o decyzji ws. zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków w Polsce.

Co zrobić z dzieckiem w tym tygodniu?

Już od jutra w szkołach nie będą się odbywały lekcje, ale w czwartek i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować dzieci - stwierdził premier. Zaapelował też, by już od czwartku ci, którzy mogą, powstrzymali się od posyłania dzieci do szkoły.

Od kiedy do kiedy będą zamknięte szkoły?

Od poniedziałku placówki oświatowe zostaną zamknięte. Oznacza to, że nie będą już zapewniały opieki dzieciom. Rozporządzenia ministrów obowiązują do 25 marca.

Które placówki będą zamknięte?

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych).

Jest jednak kilka wyjątków. Otwarte mają zostać poradnie psychologiczno-pedagogiczne; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze; przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Co mogą zrobić rodzice?

Jeśli rodzice nie mają z kim zostawić swoich pociech, to mogą wziąć wolne i ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

- Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, ale uwaga - tylko dla dzieci do lat 8. Potwierdziła to w środę na konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Komu przysługuje zasiłek?

- Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie, jak i tacie. Oczywiście rodzice będą podejmowali decyzje, kto z tego zasiłku skorzysta, ponieważ ten zasiłek będzie wypłacany jednej osobie - powiedziała Maląg.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Wynosi 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Co trzeba zrobić, by otrzymać zasiłek?

- Tutaj nie jest wymagane zwolnienie lekarskie. Wymagane jest złożenie oświadczenia u pracodawcy - tłumaczyła w środę minister rodziny.

WZÓR OŚWIADCZENIA ZE STRONY ZUS >

Gdzie przekazać wnioski o zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, jeśli prowadzi działalność gospodarczą musi poinformować ZUS.

Kiedy trzeba poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku - bez oświadczenia niemożliwa jest wypłata.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wlicza się do limitu rocznego?

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Co zrobić po 14 dniach?

Jeżeli nie zostanie wprowadzona w życie kolejna specustawa, to według przepisów ogólnych w ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe, jak i na chore dziecko do lat 14 przysługuje maksymalnie przez 60 dni, natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne przez miesiąc, czyli 30 dni.

Jakie dokumenty są potrzebne, by otrzymać standardowy zasiłek?

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 (ZUS Z-15A - opieka nad dzieckiem, ZUS Z-15B - opieka nad członkiem rodziny).

Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3A - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

WZORY FORMULARZY:

ZUS Z-15A >

ZUS Z-15B >

ZUS Z-3 >

ZAS-36 >

Co zrobić w przypadku kwarantanny?

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy.

Kiedy otrzymamy taki zasiłek?

W przypadku objęcia kwarantanną, podstawą do otrzymania świadczeń jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Zasiłek wypłacany jest przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub ZUS.

Co, gdy objęte kwarantanną będzie dziecko?

- Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki - wyjaśniał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Kiedy trzeba to zgłosić?

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Co, jeśli zdrowi nie pójdziemy do pracy?

W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Co z pracą zdalną?

W specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej.

- Zdalna praca też umożliwi podjęcie rodzicom decyzji, czy skorzysta właśnie z zasiłku opiekuńczego czy ewentualnie ze zdalnej pracy - dodała minister.

Przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną. Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

"KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości