Ubezpieczenie w szkole. Rzecznik Finansowy wyjaśnia

Z kraju

Ekspert Deloitte o wydatkach na wyprawkę szkolnątvn24bis
wideo 2/2

Już wkrótce rodzice dostaną informację o możliwości zawarcia grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Co warto wiedzieć o takich umowach? Czy trzeba je zawrzeć? To tylko część pytań, na które odpowiedział Rzecznik Finansowy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są zdrowie lub życie człowieka. Może być zawarte na przykład w związku z uczęszczaniem do szkoły.

"Powszechność i grupowa forma zawierania umów NNW szkolnego to szansa na uzyskanie tańszej ochrony niż w przypadku umów indywidualnych" - zwraca uwagę Rzecznik Finansowy w publikacji zamieszczonej w mediach społecznościowych. "Rodzice i dyrektorzy powinni jednak wywierać presję na poprawę jakości takich umów" - dodano.

Rzecznik Finansowy przypomina jednocześnie, że nie ma obowiązku zawierania NNW szkolnego (całorocznego), a także na wycieczkę szkolną na terenie Polski. Istnieje natomiast obowiązek ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej.

Ubezpieczenie szkolne

Rzecznik Finansowy wskazuje także, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy, żeby uniknąć rozczarowania po szkodzie.

Jeśli umowa ubezpieczenia jest na 10 tysięcy złotych, to ta kwota stanowi maksymalną wypłatę. "W przypadku większości urazów wypłata wyniesie 1-5 procent tej wartości" - zaznacza RF. Ponadto umowa obejmuje tylko skutki nieszczęśliwych wypadków. Zwykle nie zadziała w przypadku choroby czy urazów, które nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu. Rzecznik Finansowy wyjaśnia ponadto, że uszczerbek na zdrowiu nie zawsze będzie wyceniany tak samo. "Wycena trwałego uszczerbku zależy od warunków umowy. Dodatkowo inne zasady będą obowiązywały przy wypłatach z OC sprawcy czy świadczeń z ZUS" - wskazano.

Nie zawsze jest również tak, że umowa obejmuje wszelkie urazy wynikające z uprawiania sportu. Zwykle są to tylko urazy powstałe na lekcji wychowania fizycznego. "Wypadki w czasie SKS, zajęć pozalekcyjnych często wymagają rozszerzenia zakresu ochrony" - zaznacza Rzecznik.

Ponadto RF przypomina, że dzienne świadczenie szpitalne (za pobyt w szpitalu) nie przysługuje w każdej sytuacji, gdy dziecko trafi do szpitala. "Ubezpieczony musi trafić do szpitala na skutek wypadku. Czasem umowa obejmuje przypadki określonych chorób. Dodatkowo OWU (ogólne warunki ubezpieczenia - red.) przewidują też minimalny i maksymalny okres pobytu za który wypłacane jest świadczenie" - czytamy. Należy pamiętać, że wypłata z NNW szkolnego nie wyklucza uzyskania odszkodowania z innych umów NNW lub ubezpieczenia OC szkoły, jeśli wypadek wynika z winy szkoły lub nauczyciela.

Mity o NNW szkolnymfacebook.com/RzecznikFinansowy

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock