Polski bank szuka inwestora. KNF oczekuje na "plan B"

Z kraju

Prezes NBP o zarobkach w banku centralnym
wideo 2/4

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Idea Bank jak najszybciej przedstawi "plan B" wytyczający ścieżkę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy wskaźników kapitałowych w scenariuszu, w którym bankowi nie uda się pozyskać inwestora - powiedział przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

- Jeśli chodzi o Idea Bank, kluczowe jest spełnienie wymogów kapitałowych. Naturalnym i najszybszym sposobem, aby to się dokonało, jest - w przypadku braku dokapitalizowania przez dotychczasowych akcjonariuszy - pozyskanie inwestora. Jest to jednak proces, którego powodzenie zależy także od czynników zewnętrznych wobec banku - powiedział PAP Biznes przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski. - Dlatego, na wypadek niepowodzenia scenariusza inwestorskiego Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że bank przedstawi alternatywny, realny i wiarygodny scenariusz, swoisty "plan B", którego realizacja będzie w rękach samego banku, a który przez autosanację banku będzie prowadził do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i w konsekwencji odbudowy wskaźników kapitałowych - dodał. Wskazał, że KNF jest w stałym i aktywnym kontakcie z zarządem i radą nadzorczą banku. - W ramach modyfikacji planu naprawy bank przedstawił swoje propozycje rozwiązania problemu niedoboru kapitałowego i spełnienia wymogów kapitałowych, a my przedstawiliśmy nasze oczekiwania. Oczekujemy na odpowiedź banku, która będzie na odpowiednim poziomie szczegółowości precyzowała "plan B", który będzie realizowany w przypadku braku pozyskania przez bank inwestora - powiedział.

Chcą sprzedać część aktywów

Jak informował na konferencji prasowej podsumowującej wyniki za 2018 rok prezes Idea Banku Jerzy Pruski, jeśli proces pozyskania inwestora zakończy się niepowodzeniem, bank zamierza zmniejszyć sumę bilansową sprzedając ok. połowy aktywów i skoncentrować się na działalności leasingowej. Według Jacka Jastrzębskiego, plan funkcjonowania i odbudowy kapitału bez inwestora bank powinien przedstawić jak najszybciej, ale z uwzględnieniem warunków brzegowych nakreślonych przez KNF. - Plan musi być wiarygodny oraz realistyczny, a także określać kamienie milowe łatwe do bieżącego monitorowania i egzekwowania przez Komisję - powiedział Jastrzębski.

W raporcie finansowym Idea Bank poinformował, że zanotował na koniec 2018 roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,892 mld zł. Z dokumentu wynika, że współczynnik wypłacalności banku w ciągu roku spadł z 12,9 do 4,1 proc. Jak poinformował prezes Jerzy Pruski, do ich podniesienia do odpowiednich poziomów bank potrzebuje pozyskać 1,3 mld zł.

Plan naprawczy

Po wybuchu afery taśmowej w listopadzie zeszłego roku (Leszek Czarnecki nagrał w marcu 2018 roku byłego przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego, który miał mu składać propozycję korupcyjną w zamian za przychylność nadzoru wobec jego banków), z Idea Banku klienci wypłacili 1,2 mld zł. By utrzymać płynność bank pożyczył z NBP 1,05 mld zł. Pieniądze bank zwrócił w styczniu. Wartość depozytów wyniosła na koniec grudnia 15,2 mld zł, wobec 16,6 mld zł kwartał wcześniej.

Skutkiem ubocznym opanowania kryzysu płynnościowego było zwiększenie kosztów finansowania banku.

Podstawowy scenariusz rozwiązania problemu zakłada, że bank pozyska inwestora. Zarząd Idea Banku informował, że zainteresowane kupnem podmioty prowadzą badanie due dilligence od grudnia zeszłego roku. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania związane z nowym z nowym inwestorem – albo Idea najpierw połączy się z Getin Noble, albo każdy z banków znajdzie nowego właściciela oddzielnie.

Obydwie instytucje kontrolowane są przez Leszka Czarneckiego. W związku z pogorszeniem wyników finansowych realizują zatwierdzone przez KNF plany naprawcze - Getin Noble od połowy 2017 roku, a Idea od września zeszłego roku. W styczniu tego roku banki uzgodniły plan połączenia. - Zależy nam, żeby dokapitalizowanie Idea Banku nastąpiło jak najszybciej. Kwestia przesłanek związanych z wydaniem zezwolenia na połączenie jest w dalszym ciągu przedmiotem badania UKNF w toku prowadzonego postępowania administracyjnego - powiedział Jastrzębski. Dla Komisji naturalne jest, że Idea Bank powinien jak najszybciej znaleźć inwestora, który uzupełni lukę kapitałową - zaznaczył.

Największe banki w Polsce

Idea Bank to jedenasty największy bank w Polsce, z sumą aktywów na koniec 2018 roku w wysokości ponad 20 mld 571 mln zł.

Zdecydowanie największe aktywa zgromadził PKO Bank Polski - 300 mld 413 mln zł. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 mld 347 mln zł. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Santander Bank Polska, który zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 183 mld 38 mln zł.

Autor: tol/mmh / Źródło: PAP