Susza w całym kraju. Co zrobi rząd?

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatPremier Ewa Kopacz o suszy

Susza wystąpiła na terenie całego kraju, największy niedobór wody jest na Lubelszczyźnie. Z powodu braku wody najbardziej zagrożona jest uprawa roślin strączkowych, ziemniaków oraz krzewów owocowych - wynika z danych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Rząd na wtorkowym posiedzeniu wysłucha informacji o skutkach suszy, która dotknęła m.in. rolników. Premier zapowiedziała, że będą konkretne propozycje pomocy dla poszkodowanych.

Premier Ewa Kopacz informując w poniedziałek, że rząd zajmie się kwestią skutków suszy, przypomniała, że minister rolnictwa Marek Sawicki zbiera informacje od komisji, które szacują powstałe w wyniku suszy starty. Zaznaczyła, że skutki suszy na terenie całego kraju dotykają, rolników, sadowników, ale także hodowców bydła, czy producentów mleka.

W razie szczególnych zagrożeń, wynikających m.in. z katastrof naturalnych, takich jak długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur lub suszy, rząd może ogłosić stan klęski żywiołowej. Kierownictwo państwa musi jednak uznać, że zwykłe działania nie są w stanie poprawić sytuacji. Ewentualne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej oznaczałoby także odłożenie o minimum trzy miesiące referendum oraz wyborów parlamentarnych.

Stan klęski?

Na pytanie, czy w związku z suszą dopuszcza ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, szefowa rządu odpowiedziała, że będzie to jednym z tematów jej spotkania z ministrem rolnictwa. - We wtorek niewątpliwie całą tę pracę, którą wykonują komisje - które jeszcze pracują - będziemy oceniać na Radzie Ministrów i po Radzie poinformujemy państwa, jaka jest nasza decyzja w tej sprawie - powiedziała Kopacz.

Podkreśliła, że wielkim wyzwaniem w przededniu tworzenia kolejnego budżetu państwa jest znalezienie pieniędzy, które "będą bezpośrednim wsparciem, dla tych, którzy mają w przyszłości kontynuować swoją produkcję". - Dzisiaj nie jest sztuką udzielanie pomocy tylko i wyłącznie w formie nisko oprocentowanych kredytów, bo rolnicy i tak już są obciążeni swoimi kredytami. Chodzi o konkretną pomoc, (dzięki) której rolnicy będą mogli zabezpieczyć swoją przyszłość - powiedziała szefowa rządu.

Poszkodowani

Według oceny wojewodów w wyniku trwającej od dłuższego już czasu suszy, poszkodowanych jest 82 tys. gospodarstw, a szkody wystąpiły na obszarze ponad 800 tys. hektarów. Straty na 18 sierpnia szacowane były na 550 mln zł.

Z danych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) wynika, że susza wystąpiła na terenie całego kraju z wyjątkiem niewielkich obszarów górskich oraz terenów w woj. zachodnio-pomorskim. Straty wystąpiły w zbożach jarych, ozimych, roślinach strączkowych, w rzepaku i w rzepiku, burakach cukrowych, ziemniakach kukurydzy na kiszonkę, drzewach i krzewach owocowych, truskawkach, warzywach gruntowych, tytoniu, chmielu.

System dróg

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie wysłuchają także informacji o projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na l. 2014-2023 (z perspektywą 2025). Wiceminister infrastruktury Paweł Olszewski poinformował PAP, że rząd we wrześniu powinien przyjąć projekt programu - jego głównym celem jest dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, aby czas przejazdu między nimi skrócił się o co najmniej 15 proc.

W nowej perspektywie finansowej UE, na budowę nowoczesnych dróg, rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023, MIR określiło wydatki z budżetu państwa na poziomie ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy mają być finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal są prowadzone prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.

Wśród inwestycji, które znalazły się w projekcie programu budowy dróg krajowych na l. 2014-2023 są m.in. autostrady A1 Pyrzowice - Częstochowa oraz A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki.

Kłopoty z porzeczkami

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt zakłada wypłacenie rolnikom - którzy zgłoszą się po taką pomoc do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 600 zł na każdy hektar upraw czarnej porzeczki. Kwota pomocy nie może jednak przekroczyć równowartości 15 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne. Wsparcie ma dotyczyć prawie 36 tys. ha upraw tych owoców i wynieść łącznie 21,6 mln zł.

Pomoc mają otrzymać rolnicy, których średnie straty wynikające z niskich cen skupu czarnej porzeczki w trzech ostatnich latach (lub ostatnich pięciu latach po odrzuceniu najwyższej i najniższej wartości produkcji) wyniosły minimum 30 proc. wartości produkcji. Podstawą do jej wypłacenia ma być protokół komisji powołanej przez wojewodę.

Podatki

Rada Ministrów zajmie się ponadto projektem ustawy o wykonywaniu umowy między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Tzw. ustawa FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) ma zapobiegać wykorzystywaniu zagranicznych instytucji finansowych do ukrywania dochodów i tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego przez amerykańskich podatników.

Jej celem jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień bezpośrednio z amerykańską administracją skarbową. Chodzi o ich zobowiązanie do przekazywania do USA danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy (osoby mające miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA).

Umowa przewiduje możliwość przekazywania informacji o rachunkach i dochodach rezydentów podatkowych pomiędzy administracjami podatkowymi Polski i USA. Projektowane regulacje, którymi rząd zajmie się we wtorek umożliwiają wykonywanie tej umowy. W wyniku projektowanych zmian instytucje finansowe uzyskają upoważnienie do dokonywania identyfikacji rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych oraz przekazania do administracji podatkowej informacji o ich właścicielach oraz dochodach i saldach związanych z tymi rachunkami.

Polska dołączy do azjatyckiego banku?

Ministrowie rozpatrzą we wtorek również projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Ta nowa chińska inicjatywa ma być alternatywą dla międzynarodowych instytucji finansowych zdominowanych przez USA, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz motorem inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju gospodarczego Chin.

Polska dostała zaproszenie do udziału w AIIB. MF wskazało, że rolą AIIB będzie przede wszystkim wspieranie budowy infrastruktury sektora transportu i energetyki w Azji, jak również finansowanie budowy siatki połączeń pomiędzy sąsiadującymi z Azją krajami. Według założeń Bank ma prowadzić działalność w całym regionie Azji, który obejmuje m.in. Azję Centralną, w tym Kazachstan, Mongolię, Tadżykistan, jak również inne obszary byłego Związku Sowieckiego, np. Azerbejdżan oraz Gruzję.

W ocenie MF udział Polski w AIIB może ułatwiać polskiemu biznesowi dostęp do procedur przetargowych, których celem miałoby być wyłonienie wykonawców i dostawców projektów finansowanych przez AIIB, jak również zapewniać dostęp do informacji o tego typu możliwościach.

Autor: //gry / Źródło: PAP