Susza dała się we znaki rolnikom. Zobacz, co może podrożeć

Z kraju

wikipedia.org/USDACo może podrożeć?

Z powodu suszy tegoroczne zbiory plonów będą niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem - poinformował GUS. I tak np. ziemniaków rolnicy zbiorą o 19 proc. mniej. Słabiej będzie też w przypadku zbóż, buraków cukrowych, owoców i warzyw. Według GUS zawiniła przede wszystkim susza.

Główny Urząd Statystyczny ocenił zbiory zbóż ogółem na 27,8 mln t, czyli ok. 13 proc. mniej od ubiegłorocznych. Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacował na 24,5 mln t, tj. o ok. 10 proc mniej od tej w 2014 r.

Co dokładnie?

GUS ocenia, że o 19 proc. mniejsze niż rok temu będą zbiory rzepaku i rzepiku, które szacuje na ok. 2,7 mln t. Jak napisano w komunikacie, w czasie dojrzewania rzepaku na wielu plantacjach gleba była nadmiernie przesuszona, co spowodowało, że nasiona były drobne, a łuszczyny słabo wypełnione. GUS szacuje, że zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) wyniosą ok. 6,2 mln t, czyli o ok. 19 proc. mniej od ubiegłorocznych. Wpłynęła na to pogoda w czasie wegetacji ziemniaków. "Narastający deficyt opadów, a także nierównomierny ich rozkład lokalnie niekorzystnie wpływał na zawiązywanie bulw oraz na plonowanie. Opady deszczu w I połowie lipca nieznacznie poprawiły sytuację na plantacjach ziemniaków, jednak już bardzo wysokie temperatury w II połowie lipca i w sierpniu przy prawie zupełnym braku opadów na przeważającym obszarze kraju spowodowały straty na plantacjach ziemniaków, zwłaszcza odmian późniejszych, w tym szczególnie skrobiowych" - czytamy w komunikacie GUS. Aż o ok. 41 proc. niższe mają być zbiory buraków cukrowych - GUS szacuje, że będzie to ok. 7,9 mln t. Tu też - według GUS - zawiniła pogoda: majowe chłody, a potem czerwcowy deficyt opadów spowalniały wegetację. Choć lipcowe deszcze poprawiły stan plantacji, to jednak na krótko. "Od połowy lipca stan plantacji buraków cukrowych systematyczne ulegał pogorszeniu. Krótkotrwałe opady, często o charakterze burzowym, nie wpłynęły zdecydowanie na poprawę stanu plantacji" - głosi komunikat GUS. Produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 3,9 mln t, tj. o ok. 16 proc. mniej od zbiorów w ub.r. Wiosną utrudnione były ich siewy i wschody, a na przełomie czerwca i lipca wegetacja warzyw została zahamowana na skutek braku opadów oraz bardzo wysokich temperatur. "Wystąpienie suszy (...) zdecydowanie niekorzystnie wpłynęło na wegetację odmian późniejszych. W wielu rejonach wzrost późnych odmian warzyw przebiegał w ekstremalnie trudnych warunkach" - czytamy w komunikacie.

Gdzie najbardziej?

Według szacunków GUS największy spadek produkcji, w porównaniu do 2014 r., przewiduje się dla warzyw kapustnych (o ponad 20 proc.). Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na niespełna 0,9 mln ton, a kalafiorów na niespełna 0,2 mln ton. Zbiory buraków są szacowane obecnie na ok. 0,3 mln ton, zaś marchwi jadalnej na niespełna 0,7 mln ton. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 560 tys. ton, a pomidorów i ogórków odpowiednio na niespełna 230 tys. ton i blisko 240 tys. ton. Tegoroczne zbiory owoców z drzew szacuje się na niższe niż w 2014 r. Jak podał GUS, ma ich być ok. 3,4 mln t, tj. o 6 proc. mniej od bardzo wysokich zbiorów ubiegłorocznych. GUS szacuje, że zbiory jabłek wyniosą ok. 3 mln ton. "Prognozy te mogą jednak ulec wzrostowi, ponieważ o ostatecznej wysokości produkcji tego gatunku owoców zadecyduje przebieg pogody w ostatnich 2–3 tygodniach przed głównym zbiorem (odmian późniejszych)" - napisano w komunikacie. Produkcję gruszek i śliwek szacuje się na poziomie o ok. 10 proc. niższym od przewidywanego jeszcze w lipcu. Zbiory gruszek ocenia się na poniżej 70 tys. ton, natomiast śliwek na ok. 92 tys. ton. O ok. 10 proc. niższe niż ubiegłoroczne będą też zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych. W sumie ma to być ponad 0,5 mln. Jak napisano w komunikacie, susza była głównym czynnikiem ograniczającym uzyskanie wyższych plonów z krzewów owocowych, lecz nie jedynym. "W przypadku porzeczki czarnej o wysokości zbiorów zdecydował przede wszystkim czynnik ekonomiczny – część owoców nie została zebrana. Produkcja porzeczek czarnych została oszacowana na blisko 120 tys. ton, a zbiory porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) na niespełna 160 tys. ton. Produkcja malin w lipcu wstępnie została oceniona na 120 tys. ton, lecz z uwagi na długotrwałą suszę i bardzo słabe plonowanie maliny jesiennej (...) tegoroczną produkcję malin przewiduje się na poziomie jedynie 80 tys. ton. Z powodu suszy obniżono także, choć nieznacznie, szacowane w lipcu zbiory truskawek – tegoroczna produkcja łącznie ze zbiorem truskawek jesiennych obecnie oceniona została na ok. 206 tys. ton. Produkcja owoców tego gatunku będzie jednak wyższa od ubiegłorocznej. Zbiory agrestu szacowane są podobnie jak w pierwszym szacunku na ok. 12 tys. ton, tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego" - czytamy w szacunkach GUS.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org/USDA