Więcej Ukraińców może przekroczyć granicę. "Jesteśmy przygotowani"

Z kraju

Ukraińcy wjadą do Unii Europejskiej bez wizred | TVN24 BiS
wideo 2/4

Jesteśmy przygotowani do obsługi ruchu, który będzie po 11 czerwca, kiedy zostanie zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE - zapewnił Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG płk Grzegorz Opaliński.

11 czerwca zostanie zniesiony obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Oznacza to, że Ukraińcy będą mogli wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Kontrola na granicy

Jednak zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy będą musieli nie tylko mieć ważny paszport biometryczny, lecz także uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, dysponować wymaganymi środkami finansowymi i mieć ubezpieczenie. Takie osoby nie mogą ponadto widnieć w bazach danych jako te, którym odmówiono wcześniej wjazdu - z różnych przyczyn - oraz nie mogą zostać uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu. - Jesteśmy przygotowani do obsługi ruchu, który będzie po 11 czerwca. Ruch ten może, szacunkowo, zwiększyć się o 10 procent – powiedział płk Opaliński.

Ruch bezwizowy

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni będą wliczane również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen - również sprzed 11 czerwca - zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane. Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP