Z kraju

Studenci chcą wyjeżdżać za chlebem. Zobacz, jakie mają finansowe oczekiwania

Z kraju

Roboty, które zastąpią nas w pracy
Roboty, które zastąpią nas w pracytvn24bis.pl
wideo 2/4

Brak doświadczenia, zbyt mała liczba staży, przepisy prawa oraz zbyt wysokie wymagania pracodawców - to - według studentów - główne czynniki utrudniające im wejście na rynek pracy. Ponad połowa studentów kierunków inżynierskich i lekarskich rozważa wyjazd za granicę. Ta grupa ma też największe oczekiwania finansowe.

Badanie zrealizowała między grudniem 2016 a styczniem 2017 r. na próbie 6187 studentów Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Wynika z niego, że ponad połowa (56 proc.) studentów kierunków inżynierskich rozważa wyjazd za granicę po zakończeniu studiach. Z kolei największe oczekiwania finansowe mają studenci kierunków lekarskich.

Praca okiem młodych

Zdaniem 51 proc. studentów wejście na rynek pracy utrudnia im brak doświadczenia. Na druguim miejscu 24 proc. wskazało na zbyt małą liczbę staży, 18 proc. na przepisy prawa. 4 proc. ankietowanych uznało, że problemy z podjęciem pracy po studiach związane są ze zbyt wysokimi wymaganiami pracodawców; 3 proc. respondentów wskazało na kiepskie wykształcenie. W sondażu zapytano studentów również o to, co ułatwia im wchodzenie na rynek pracy. 52 proc. wskazało na znajomości, 28 proc. na prestiż uczelni, 9 proc. na doświadczenie. 6 proc. respondentów uważa, że podjęcie pierwszej pracy ułatwia im działanie uczelni lub biur karier.

Wyjazd za granicę

Jak wynika z badania, 56 proc. studentów kierunków inżynierskich rozważa wyjazd za granicę po zakończonych studiach. Taki krok rozważa 55 proc. studentów elektroniki i 54 proc. studentów kierunków lekarskich. Najrzadziej wyjazd za granicę po studiach rozważają studenci geografii, geologii, kartografii i geodezji (37 proc.) oraz studenci prawa, administracji i bezpieczeństwa (38 proc.). W badaniu zwrócono uwagę, że najczęściej swoją przyszłość zawodową z aktualnym kierunkiem studiów wiążą studenci kierunków lekarskich (85 proc.) oraz studenci elektroniki, elektryki, telekomunikacji (82 proc.). Najrzadziej przyszłość zawodową z aktualnym kierunkiem studiów wiążą studenci: matematyki i informatyki (72 proc.) oraz nauk humanistycznych (72 proc.).

Finansowe oczekiwania

W sondażu zapytano także studentów o oczekiwania finansowe przy podjęciu pierwszej pracy. Kobiety netto oczekują 3129 zł, mężczyźni 3679 zł. Największe oczekiwania finansowe w pierwszej pracy mają studenci kierunków lekarskich 3820 zł netto. W dalszej kolejności są studenci elektroniki, elektryki, telekomunikacji - 3749 zł, matematyki i informatyki 3669 zł. Najniższe oczekiwania mają studencki lingwistyki 3026 zł oraz nauk humanistycznych - 3027 zł. Włodzimierz Dola, prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych zwrócił uwagę, że celem badania "Start na Rynku Pracy" jest zdiagnozowanie takich kwestii jak: oczekiwania studentów co do standardów studiowania i nabywania kompetencji zawodowych, wchodzenia na rynek pracy.

Badanie diagnozuje również - dodał - problematykę funkcjonowania Biur Karier oraz kwestię współpracy pomiędzy uczelniami, środowiskiem biznesowym i urzędami pracy.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości