Rozczarowujące dane z gospodarki. Wskaźniki poniżej oczekiwań

Z kraju

Premier Szydło o obiecujących wskaźnikach wicepremiera Morawieckiegotvn24
wideo 2/5

Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 8,1 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To dane gorsze od prognoz. W piątek poznaliśmy również rozczarowujące dane dotyczące produkcji przemysłowej. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapewnił jednak, że "nie ma powodu do zmartwień".

Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku o 9,1 proc., a miesiąc do miesiąca na spadek o 0,8 procent. Dane zaprezentowane przez GUS okazały się zatem niższe od oczekiwań. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 6,7 procent rok do roku.

Morawiecki powiedział w piątek dziennikarzom, że biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych w kwietniu, nie ma powodów do zmartwień. Według niego niektórzy ekonomiści, którzy spodziewali się lepszych danych, nie brali tego pod uwagę. - W ogóle mnie to nie niepokoi - zapewnił. Poradził, by "nie ekscytować się" miesięcznymi danymi o produkcji przemysłowej, to te kwartalne są bowiem dużo bardziej wyrównane. - Możemy jeszcze porównywać dane co tydzień, to fluktuacje będą jeszcze większe - zaznaczył wicepremier.

Szczegółowe dane

"W kwietniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,7 procent (wobec wzrostu o 7,9 procent przed miesiącem oraz o 5,5 procent w kwietniu 2016 roku). W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,4 procent (wobec spadku przed rokiem o 0,3 procent)" - podano. Jak informuje GUS w kwietniu tego roku odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (wzrost o 9,4 procent wobec wzrostu o 4,1 procent przed rokiem). Wyższą sprzedaż zanotowano też w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach", gdzie wzrost wyniósł 9,1 procent wobec 7,3 procent rok wcześniej. Zwiększoną sprzedaż zanotowano również w jednostkach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, która urosła o 9,0 procent wobec spadku o 5,1 procent w ubiegłym roku. Wzrosty zanotowano ponadto w grupie "meble, rtv, agd", gdzie sprzedaż w kwietniu wzrosła o 7 procent w stosunku do kwietnia rok wcześniej, a w okresie styczeń-kwiecień sprzedaż urosła o 9,4 procent. Jak poinformował GUS, niższą sprzedaż odnotowano natomiast w podmiotach wchodzących w skład takich grup jak "pojazdy samochodowe, motocykle, części", gdzie zanotowano spadek o 5,4 procent wobec wzrostu o 19,1 procent przed rokiem. Spadek zanotowano także w grupie "pozostałe (o 0,2 procent). GUS podał też, że w okresie od początku stycznia do końca kwietnia tego roku sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem o 6,9 procent wobec wzrostu o 4,6 procent w 2016 roku.

Produkcja przemysłowa

Jednocześnie w piątek poinformowano, że produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 0,6 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 13,3 procent. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w kwietniu wzrostu produkcji rok do roku o 2,0 procent, zaś miesiąc do miesiąca spadku 10,8 procent. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rok do roku o 4,0 procent, a wobec poprzedniego miesiąca spadła o 1,2 procent.

"W kwietniu tego roku produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,6 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 4,3 proc. W okresie styczeń - kwiecień tego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 4,0 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,3 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 13,1 proc." - napisano w komunikacie.

Gdzie spadki

Jak informuje GUS po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,0 procent wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 1,2 procent niższym w porównaniu z marcem tego roku. "W stosunku do kwietnia ubiegłego roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu między innymi w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 13,7 procent, w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 12,6 procent, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 12,1 procent, urządzeń elektrycznych - o 7,7 procent, papieru i wyrobów z papieru - o 4,5 procent, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 3,7 procent, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 3,2 procent, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 2,7 procent" - napisano w komunikacie GUS. Z kolei, jak podaje Urząd, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 14,2 procent, wyrobów z metali - o 6,5 procent, artykułów spożywczych - o 5,4 procent, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,8 procent, a w produkcji maszyn i urządzeń - o 3,3 procent. Według GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób, była w kwietniu br. wyższa o 4,3 procent niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 14,9 procent) i o 2,1 procent niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 9,2 procent wyższym niż w kwietniu ub. roku i o 1,2 procent niższym w porównaniu z marcem br. W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 14,0 procent oraz w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,8 procent, natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 5,5 procent. W porównaniu z marcem br. wzrost produkcji zanotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 12,1 procent oraz w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 0,7 procent, a spadek w podmiotach, w których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 14,3 procent.

Autor: mb//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: