Miliony trafiły w ręce polityków. Zobacz, która partia zgarnęła najwięcej

Z kraju

Ile zarabiają posłowie?TVN24 Biznes i Świat
wideo 2/3

Prawie 56,5 miliona złotych - takie przychody w ubiegłym roku uzyskało rządzące Prawo i Sprawiedliwość. To - jak wynika za sprawozdań finansowych partii politycznych za 2016 rok - najwyższa kwota wśród wszystkich ugrupowań obecnych na polskiej scenie.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 roku. Z dokumentów możemy dowiedzieć się, skąd pochodzą pieniądze poszczególnych ugrupowań na bieżącą działalność oraz jak kształtowały się ich wydatki.

Wiadomo też, ile wpłynęło i ile partie wydały ze swoich Funduszy Wyborczych. Są one tworzone w celu finansowania udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, a także wyborach prezydenckich i samorządowych. Wydatki ugrupowań w kampanii wyborczej mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem Funduszu Wyborczego.

Skąd pieniądze?

Najwięcej pieniędzy partie otrzymują z budżetu państwa. Te środki wypłacane są w formie subwencji i dotacji. Subwencje otrzymują te z nich, które uzyskały minimum 3 procent głosów w wyborach do Sejmu lub w przypadku koalicji, minimum 6 procent głosów. To pieniądze przysługujące na działalność statutową przez cały okres kadencji w Sejmie. Dotacje przysługują zaś partiom za każdy uzyskany mandat posła i senatora. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie sprawozdania finansowego do PKW. Co ważne, komitet może otrzymać nie więcej niż kwota wydatków widniejąca w sprawozdaniu finansowym. Dotacja podmiotowa wypłacana jest jednorazowo, na początku roku.

PiS najwięcej

Wśród 72 ugrupowań, których sprawozdania opublikowano na stronie PKW zdecydowanie najwięcej przychodów w poprzednim roku uzyskało rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Jak czytamy, do partyjnej kasy wpłynęło prawie 56,5 mln złotych. Środki pochodzące od osób fizycznych przekroczyły 722 tys. zł, ze składek członkowskich do kasy partii wpłynęło zaś ponad 2,8 mln złotych.

PiS otrzymało ponad 29,7 mln złotych dotacji podmiotowej oraz 18 milionów złotych subwencji.

Jeśli chodzi o wydatki z subwencji, to wyniosły one niemal 12 mln zł.

Kwotę bliską 850 tysiącom złotych zaksięgowano po stronie przychodów w Funduszu Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. W ubiegłym roku na wydatki związane z udziałem w wyborach przeznaczono natomiast nieco ponad 84,5 tysiąca złotych.

W przypadku Platformy Obywatelskiej przychody wyniosły o ponad 12 milionów złotych mniej niż w przypadku PiS - 44,4 mln złotych. Partia opozycyjna uzyskała jednak więcej, bo ponad 982 tysiące złotych wpływów pochodzących od osób fizycznych. Co ciekawe, PO udało się uzyskać między innymi 58,5 tys. zł ze sprzedaży dwóch toyot avensis.

PO otrzymała prawie 26,7 mln złotych dotacji podmiotowej oraz 16 milionów złotych subwencji. Składki członkowskie wyniosły natomiast 12,1 tys. złotych. Wydatki PO ze środków pochodzących z subwencji wyniosły 18,1 mln zł, czyli więcej niż subwencja wyniosła. To możliwe dzięki środkom zaoszczędzonym z poprzedniego roku.

Milionowe darowizny

Blisko 5,8 mln przychodów w 2016 roku uzyskała tymczasem Nowoczesna. Partia na której czele stoi Ryszard Petru uzyskała najwyższe wpływy (wśród wszystkich partii) od osób fizycznych. Było to ponad 2,8 mln złotych, z czego prawie całość stanowiły darowizny pieniężne - czytamy w dokumencie.

Nowoczesna otrzymała prawie 1,1 mln złotych dotacji podmiotowej oraz ponad 1,5 mln złotych subwencji. Składki członkowskie wyniosły natomiast 228,3 tys. złotych. Nowoczesna wydała nieco ponad 1,5 mln zł.

W Funduszu Wyborczym Nowoczesnej po stronie przychodów zgromadzono blisko 62,5 tys. złotych. W ubiegłym roku wydatki związane z udziałem w wyborach wyniosły zaś ponad 144 tysiące złotych.

Do budżetu Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2016 roku wpłynęło ponad 9,2 mln złotych. Środki pochodzące od osób fizycznych przekroczyły 1,6 mln złotych, nie zanotowano natomiast żadnych przychodów ze składek członkowskich.

PSL otrzymało ponad 2,6 mln złotych dotacji podmiotowej oraz blisko 5 milionów złotych subwencji. Wydatki? 5,1 mln zł.

Jak czytamy w sprawozdaniu, do Funduszu Wyborczego ludowców wpłynęło 167 tysięcy złotych. Wydatki związane z udziałem w wyborach wyniosły prawie 56,5 tysiąca złotych.

Przychody wybranych partii politycznych w 2016 rokutvn24

Inne ugrupowania

Polska Razem Zjednoczona Prawica zarejestrowała w sumie w ubiegłym roku blisko 188 tysięcy złotych przychodów. Z tego aż 185 tysięcy pochodziło od osób fizycznych. Ze sprawozdania wynika ponadto, że przychody Funduszu Wyborczego wyniosły zaledwie 300 złotych, a wydatki 366 złotych.

Przychody Unii Europejskich Demokratów w 2016 roku wyniosły 22,1 tys. złotych, zaś Republikanów RP - 12,6 tys. złotych. W sprawozdaniu finansowym żadnych przychodów ani wydatków nie wykazała partia Wolni i Solidarni, która ma w Sejmie trzech przedstawicieli.

Milionowe przychody zanotował w ubiegłym roku za to pozostający poza Sejmem Sojusz Lewicy Demokratyczne. Było to ponad 8,5 miliona złotych, z czego 1,1 mln pochodziło od osób fizycznych. SLD otrzymał ponadto ponad 3,2 mln złotych subwencji. Składki członkowskie wyniosły natomiast 582 tysiące złotych. Wydatki to 3,2 mln zł.

W sprawozdaniu Sojuszu w Funduszu Wyborczym po stronie przychodów widnieje kwota przekraczająca ponad 618 tysięcy złotych. W ubiegłym roku na wydatki związane z udziałem w wyborach przeznaczono natomiast ponad 615 tysięcy złotych.

Wśród sprawozdań, które zamieściła na swojej stronie Państwowa Komisja Wyborcza, nie ma stowarzyszenia Kukiz'15, ponieważ nie jest to partia polityczna.

Sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2016:

Prawo i Sprawiedliwość Zobacz informacje o otrzymywanej subwencji Źródła pozyskiwania środków finansowych

Platforma Obywatelska Zobacz informacje o otrzymywanej subwencji Źródła pozyskiwania środków finansowych Nowoczesna Zobacz informacje o otrzymywanej subwencji Źródła pozyskiwania środków finansowych Polskie Stronnictwo Ludowe Zobacz informacje o otrzymywanej subwencji Źródła pozyskiwania środków finansowych Sojusz Lewicy Demokratycznej Zobacz informacje o otrzymywanej subwencji Źródła pozyskiwania środków finansowych Razem Zobacz informacje o otrzymywanej subwencji Źródła pozyskiwania środków finansowych

Autor: mb/bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock