Kolejna odsłona sporu w LOT. Związkowcy zapowiadają włoski strajk

Z kraju

Związki w LOT podjęły decyzję, aby wstrzymać podjęcie strajkuTVN24 BiS
wideo 2/5

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy PLL LOT podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej, polegającej na skrupulatnym przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa - poinformowała wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Agnieszka Szelągowska.

"Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy PLL LOT, upoważniony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie członków dwóch reprezentatywnych związków zawodowych, ZZPK PLL LOT S.A. i ZZPPiL (posiadających ok. 759 członków, podjął decyzję o prowadzeniu dalszej akcji protestacyjnej, polegającej na skrupulatnym przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przewozie lotniczym" - czytamy w informacji przesłanej Polskiej Agencji Prasowej. "Mając na względzie, że wykonanie wszystkich niezbędnych czynności wiązać się będzie z dodatkowymi pracami, informujemy, że może to wpłynąć na zwiększenie opóźnień wykonywanych operacji lotniczych" - dodano. Związki zapowiedziały również, że akcja protestacyjna będzie prowadzona do dnia uchylenia przez Sąd postanowienia Zarządu LOT-u, zakazującego rozpoczęcia strajku 1 maja br., bądź do czasu osiągnięcia kompromisu z pracodawcą.

"W razie braku osiągnięcia rezultatów w terminie rozsądnym, MKS PLL LOT podejmie decyzję o przeprowadzeniu strajku" - podkreślono w piątkowym komunikacie.

Związkowcy poinformowali również, że w czwartek doszło do podpisania Międzyzakładowego Porozumienia Związków Zawodowych Branży Lotniczej, które ma na celu wspólną reprezentację i szerokie działania na rzecz swoich członków.

Spór

Osią sporu między związkami zawodowymi w LOT a władzami spółki jest wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagradzania z 2010 roku. LOT wówczas stanął na krawędzi bankructwa i musiał przeprowadzić restrukturyzację. Spółka otrzymała pomoc publiczną, którą notyfikowała Komisja Europejska. Stare zasady dot. wynagrodzeń zostały zastąpione nowymi, ramowymi - zdaniem związków - mniej korzystnymi dla pracowników. Obecnie płace zależą m.in. od wylatanych godzin. Związki zawodowe krytykują też władze spółki. Podają, że nowi pracownicy, np. stewardesy nie są zatrudniani na umowy o pracę, tylko na umowy cywilnoprawne lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W październiku ub.r. Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca, czyli LOT miał prawo wypowiedzieć regulamin wynagradzania. Podzielając argumenty skarżącej spółki, uchylił zaskarżony wyrok oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. Dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki mówił, że spółka składała związkom zawodowym propozycje płacowe, przy zachowaniu nowego regulaminu wynagrodzeń, ale zostały one odrzucone. Wyjaśnił, że propozycje zakładały m.in. uznanie roszczeń związków zawodowych za pewien okres, przeznaczenie części zysku gotówkowego (5 proc.) do podziału na pracowników. Dodał, że LOT nie domagał się też od związków zakończenia sporu zbiorowego.

Przełożony strajk

Pod koniec kwietnia Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego w LOT zapowiedziała, że pracownicy przewoźnika zdecydowali o wszczęciu strajku generalnego zaplanowanego właśnie na 1 maja.

W odpowiedzi na to prezes LOT Rafał Milczarski poinformował, iż Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że przeprowadzenie strajku we wtorek 1 maja będzie nielegalne.

W odpowiedzi na sądowy zakaz pracownicy zdecydowali się odwołać strajk, urządzając 1 maja jedynie pikietę protestacyjną.

Autor: ps / Źródło: PAP