Protest kontrolerów z Lotniska Chopina. "Nikt nas nie słucha. Nie cofają się ani o krok"

Z kraju

Spór między kontrolerami lotów na Lotnisku Chopina a PAŻPtvn24
wideo 2/3

Wypoczęty kontroler równa się bezpieczni pasażerowie. Dlatego protestujemy przeciwko wprowadzeniu nowego harmonogramu pracy - tłumaczyła w sobotę w TVN24 kontrolerka ruchu lotniczego Joanna Pieczkowska. Obecnie trwa spór pomiędzy pracownikami wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

- Wszystko rozpoczęło się od nominacji nowego kierownika. Nominacji, która była od początku kontrowersyjna, spowodowała wzrost napięcia i negatywnie wpłynęła na nasze środowisko - mówił w TVN24 kontroler ruchu lotniczego i instruktor pilotów Jacek Dragić.

- Pomysł zmiany harmonogramu pracy pojawił się na początku września i to był pierwszy punkt zapalny. W naszym przekonaniu ten harmonogram pracy, który próbuje wprowadzić kierownik, skraca okresy przerwy między kolejnymi seriami dyżurów. Wypoczęty kontroler równa się bezpieczni pasażerowie. Dlatego protestujemy przeciwko wprowadzeniu nowego harmonogramu - tłumaczyła Joanna Pieczkowska.

- Na przestrzeni tych trzech miesięcy odbyliśmy co najmniej kilkanaście rozmów zarówno z naszych kierownikiem, jak i naszymi przełożonymi. Nikt nas nie słucha. Nie cofają się ani o krok, nie przyjmują naszych postulatów - dodała.

Według Jacka Dragića "cały czas jest szansa na porozumienie" z PAŻP.

- Kluczową kwestią, która jest teraz przedmiotem sporu, jest to, żeby 33 osoby, które złożyły oświadczenie o rezygnacji z dodatkowych funkcji, takich jak instruktor, osoba oceniająca i szef zmiany, mogły bezpiecznie wrócić do pracy po zakończeniu tej całej historii, a nie martwić się, że stracą pracę w efekcie tego, że ośmieliły się wyrazić protest wobec warunków, jakie mamy obecnie w naszej firmie - tłumaczyła Pieczkowska.

Spór

W czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się spotkanie przedstawicieli PAŻP z reprezentantami Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa dotyczących sporu zbiorowego.

- Rozmowy zakończyły się o godzinie 2:30 w duchu wzajemnego zrozumienia - powiedział w piątek rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz. We wtorek Łukaszewicz mówił, że jedna z organizacji związkowych działających w PAŻP - Związek Zawodowy Kontrolerów Lotniska Warszawa - domaga się odwołania nowego kierownika wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina, odstąpienia od wprowadzenia nowego grafiku dyżurów na kolejne trzy miesiące i przywrócenia starego grafiku.

Dodał, że 33 kontrolerów wieżowych z Lotniska Chopina (spośród 570 kontrolerów wieżowych, zbliżania i obszarowych pracujących w Polsce) złożyło pisemne oświadczenia woli o rezygnacji z powierzonych funkcji. PAŻP, jak wyjaśnił rzecznik, po analizie tych pism dokonanej przez prawników wewnętrznych i kancelarii zewnętrznej potraktowała je jako wypowiedzenia umowy o pracę. - Dwa z nich zostały przyjęte i uznane za skuteczne. Ich autorów zwolniono z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - powiedział Łukaszewicz. W poniedziałek 2 grudnia PAŻP podała, że 27 listopada wpłynęło do niej pismo jednej z kilkunastu działających w agencji organizacji związkowych "z żądaniami w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak napisano, "pracodawca natychmiast zgłosił spór do Państwowej Inspekcji Pracy" oraz zaprosił tę organizację związkową do rozmów 9 grudnia 2019 r. PAŻP zaznaczyła, że "nie składała w dniu 2 grudnia 2019 r. jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę". W ostatnich dniach listopada, jak wyjaśniono, grupa pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej "złożyła z własnej inicjatywy oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia". 2 grudnia PAŻP po "wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego" przekazała tym pracownikom informację potwierdzającą fakt złożenia przez nich oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę, "wskazując na konsekwencje prawne złożonych przez nich oświadczeń oraz przypomniała o obowiązkach pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzono też rozmowy z dwoma przedstawicielami związku zawodowego - dodano. Jednocześnie 2 grudnia pracodawca przekazał informację pracownikom "o woli dialogu z każdym pracownikiem" - poinformowano.

PAŻP

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej dzień pracy kontrolera trwa siedem i pół godziny, z czego na stanowisku może przepracować pięć i pół. Po dwóch godzinach pracy kontroler ma obowiązkową godzinną przerwę w trakcie której może odpocząć i zregenerować siły przed kolejną dwugodzinną służbą.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna instytucja kształcąca i zatrudniająca kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP gwarantuje też zatrudnienie dla wszystkich, którzy dostaną licencję.

PAŻP odpowiada ponadto za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Facebook @LotniskoChopina