Orlen ucieka z łotewskiego wybrzeża. Rezygnuje z poszukiwań ropy i gazu

Z kraju

ShutterstockSpółka Orlen International Exploration and Production BV z siedzibą w Amsterdamie została zarejestrowana w 2008 r.

Należąca do Orlen Upstream holenderska spółka International Exploration and Production została w piątek rozwiązana. Decyzja ta związana jest z odstąpieniem przez płocki koncern od poszukiwań ropy i gazu na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego.

Spółka Orlen International Exploration and Production BV z siedzibą w Amsterdamie została zarejestrowana w 2008 r. W jej kapitale zakładowym 100 proc. udziałów miał Orlen Upstream, spółka celowa do poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, należąca do PKN Orlen.

Stanowcza decyzja

Jak podał w piątek PKN Orlen, wspólnicy Orlen International Exploration and Production podjęli decyzję o rozwiązaniu tej spółki oraz o powołaniu jej likwidatora. Uchwała ta wymaga zarejestrowania przez holenderską Izbę Handlową w Amsterdamie. PKN Orlen przypomniał, że Orlen International Exploration and Production "była spółką powołaną w celach holdingowych na potrzeby projektu poszukiwawczo-wydobywczego na szelfie łotewskim". "W związku z zamknięciem projektu dalsze utrzymywanie spółki stało się bezzasadne" – oświadczył płocki koncern. W grudniu 2014 r. PKN Orlen poinformował o likwidacji spółki Balin Energy z siedzibą w Rydze, poszukującej ropy naftowej na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego. Decyzję tę płocki koncern argumentował wówczas tym, iż wyniki wykonanego rok wcześniej odwiertu, w tym nasycenie skał ropą, oceniono jako niezadowalające. W Balin Energy partnerzy joint venture Orlen International Exploration and Production oraz Kuwait Energy Netherlands Cooperatief posiadali po 50 proc. udziałów. Balin Energy uzyskała w 2008 i 2009 r. dwie licencje poszukiwawcze, obejmujące obszar Morza Bałtyckiego u wybrzeży Łotwy na wyniesieniu Liepajya-Saldus. Operatorem koncesji został Kuwait Energy. W obu koncesjach Balin Energy posiadał udziały w prawie użytkowania górniczego na poziomie 90 proc., natomiast pozostałe 10 proc. należało do państwa łotewskiego. PKN Orlen posiada obecnie w Kanadzie za pośrednictwem spółki Orlen Upstream dwa podmioty wydobywcze: Orlen Upstream Canada - od 2013 r. oraz Birchill Exploration - od 2014 r. W połowie czerwca spółka Orlen Upstream Canada zawarła umowę kredytową z BGK w wysokości ok. 453 mln zł. Kwota ta ma zostać przeznaczone m.in. na finansowanie planów rozwojowych w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy i gazu w Kanadzie. Orlen Upstream to spółka celowa płockiego koncernu, powołana w 2006 r. do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym także ze złóż niekonwencjonalnych na terenie Polski.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock