TVN24 Biznes | Z kraju

Telefony w sprawie spisu powszechnego. Dzisiaj ostatni dzień

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Narodowy spis powszechny trwał do 30 września
Narodowy spis powszechny trwał do 30 września TVN24
wideo 2/5
TVN24Narodowy spis powszechny trwał do 30 września

Kończy się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Środa jest ostatnim dniem, w którym ankieterzy będą dzwonić do losowo wybranej grupy - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Badanie jest prowadzone wyłącznie przez telefon.

Badanie kontrolne realizowane jest wyłącznie telefonicznie z numeru 22 828 88 88. "Jeszcze tylko dzisiaj (24.11 br.) może zadzwonić do Ciebie ankieter i poprosić o udzielenie odpowiedzi w ramach #BadanieKontrolne w #SpisPowszechny. Badanie przeprowadzane jest wyłącznie telefonicznie z nr: 22 828 88 88" - napisali na Twitterze przedstawiciele GUS.

Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie GUS lub za pośrednictwem infolinii 22 279 99 99 czynnej w godz. 10-14. Należy pamiętać, że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, czy PIN.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Spis powszechny 2021. Badanie kontrolne

Celem badania kontrolnego ma być ocena jakości danych pozyskanych w tegorocznym spisie. Możliwość wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 skończyła się wraz z końcem września br.

Czas badania kontrolnego oszacowano na około 10 minut. "Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci)" - wskazywał wcześniej GUS.

Ankieter w pierwszej kolejności zapyta o sposób przeprowadzenia spisu powszechnego w badanym mieszkaniu. Jeśli spis odbył się za pośrednictwem rachmistrza spisowego, ankieter zada pytania dotyczące jego zachowania w trakcie wywiadu spisowego. Następnie przejdzie do pytań, które dotyczą tego, kto mieszkał w badanym mieszkaniu.

Druga cześć kwestionariusza wywiadu dotyczy respondenta. Ankieter zapyta m.in. o imię i nazwisko, datę urodzenia, poziom wykształcenia, narodowość oraz odczuwaną przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. Szczegółowa lista pytań znajduje się na stronie GUS.

Urząd informował wcześniej, że udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Z kolei pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną.

Spis powszechny - kiedy

Narodowy Spis Powszechny 2021 zakończył się 30 września br. Obecnie trwają prace nad opracowywaniem wyników. Informacja sygnalna z pierwszymi, wstępnymi wynikami ma zostać opublikowana w styczniu 2022 roku. "Zaprezentowane będą w niej dane wstępne ogółem dla Polski w zakresie m.in.: liczby ludności wg płci i wieku, liczby budynków, liczby i powierzchni użytkowej mieszkań. Pierwsze dane wstępne zagregowane do poziomu województw zostaną opublikowane w kwietniu 2022" - poinformował GUS.

Spisy powszechne organizowane są w odstępach dziesięcioletnich, kolejny spis Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w 2031 roku.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości