Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. Ten projekt ma rozruszać inwestycje firm

Z kraju

Wiceminister Jerzy Kwieciński o inwestycjach w PolsceTVN24 BiS
wideo 2/4

Zwolnienia podatkowe z tytułu realizacji nowej inwestycji będą mogły zostać udzielone na terenie całej Polski, a nie na wyznaczonym terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Takie jest założenie projektu ustawy, który Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji i uzgodnień.

"Projektowany instrument pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych dostępny będzie dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Sprecyzowano, nowe inwestycje wyróżniają kryteria ilościowe (nakłady inwestycyjne) i kryteria jakościowe zgodne ze Strategią odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), "weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu".

Jakie zasady?

Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Jednocześnie im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia. Autorzy projektu deklarują, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku. Wszystkie zatem prawa nabyte przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane.

Wspieranie inwestycji

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy. Zakłada się, że skutkiem wprowadzonych zmian będzie zwiększenie stopy inwestycji wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). "Dla MMŚP wprowadzone zostaną osobne, znacznie niższe kryteria, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymał decyzję o wsparciu" - wynika z uzasadnienia projektu.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: