Spada wskaźnik inflacji bazowej. W marcu wyniósł 0,2 proc.

Z kraju

sxc.huInflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu 0,2 proc. w ujęciu rocznym

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w marcu 0,2 proc. w ujęciu rocznym i była o 0,2 pkt proc. niższa niż w lutym tego roku - poinformował w czwartek w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Bank centralny podaje cztery wskaźniki inflacji bazowej. Zgodnie z czwartkowym komunikatem inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła minus 2 proc. wobec minus 2,1 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych obniżyła się do minus 0,4 proc. z minus 0,3 proc. zanotowanych w lutym, a tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła minus 0,4 proc., wobec minus 0,3 proc. miesiąc wcześniej.

Najczęściej używany

Według NBP wskaźniki inflacji bazowej pomagają zrozumieć charakter inflacji w Polsce. O ile wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów, to przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. - To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami - wyjaśniono w komunikacie. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym. W środę Główny Urząd Statystyczny podał, że wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w marcu wyniósł minus 1,5 proc. (rdr).

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu