Spada sprzedaż, dane najgorsze od dwóch lat. Rośnie produkcja

Z kraju

www.sxc.huSprzedaż detaliczna w lutym 2015 r. liczona w cenach stałych była wyższa

Sprzedaż detaliczna w lutym 2015 r. liczona w cenach stałych była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 2,4 proc. - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłu wzrosła o 4,9 proc. (rdr), a budowlano-montażowa spadła o 0,3 proc.

- W lutym br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 2,4 proc. (wobec wzrostu o 3,6 proc., przed miesiącem oraz o 7 proc. w lutym ub. roku). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,6 proc. (wobec spadku przed rokiem o 0,5 proc.) - podał GUS w tzw. opracowaniu sygnalnym na temat dynamiki sprzedaży. Według GUS wyższa niż w lutym ub.r. była sprzedaż w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w jednostkach prowadzących tzw. pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,3 proc. wobec wzrostu o 8,4 proc. przed rokiem) oraz w podmiotach zajmujących się handlem żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 4,8 proc. wobec 4,7 proc.).

Wyspecjalizowane produkty

W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w działach: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 17,2 proc.) +tekstylia, odzież, obuwie+ (o 8,5 proc.) oraz +farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny+ (o 8,2 proc.). Zgodnie z danymi GUS spadek sprzedaży wykazały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 2,9 proc.) jak również podmioty z grupy „pozostałe” (o 10,4 proc.). Natomiast w okresie styczeń-luty br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 3 proc. (wobec wzrostu o 6,2 proc. w 2014 r.).

Licząc w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w lutym była o 1,3 proc. niższa wobec lutego 2014 r. i niższa o 2 proc. w porównaniu ze styczniem tego roku. Ekonomiści spodziewali się, że sprzedaż liczona w cenach bieżących wzrosła o 0,3 proc. (rdr) i spadła o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym. GUS podał ponadto, że w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była wyższa o 4,9 proc. w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,3 proc. i o 1,3 proc. wyższa w porównaniu ze styczniem br. - Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br. - wyjaśnił GUS.

Budowlanka

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. o 0,3 proc. niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 14,4 proc.) i o 16,7 proc. wyższa w porównaniu ze styczniem br. - Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 1,6 proc. niższym niż w lutym ub. roku i o 3,8 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br. - napisano w komunikacie.

GUS poinformował także, że w lutym, zgodnie ze wstępnymi danymi, ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,7 proc. w porównaniu z lutym 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4 proc. W okresie styczeń–luty 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,7 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy notowano również spadek o 1,2 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5 proc. (spadek w ub. roku o 1,6 proc.).

Rekordowy spadek cen. GUS: ceny przez rok spadły o 1,6 proc.TVN24 BiS

Autor: mw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: www.sxc.hu