Wkrótce koniec wieczystego użytkowania. "Polacy staną się faktycznymi właścicielami"

Z kraju

Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Resort infrastruktury kończy prace nad ustawąTVN24 BiS
wideo 2/5

Projekt ustawy, która spowoduje przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, zostanie skierowany na najbliższe obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów - zapowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Ocenił, że z przekształcenia może skorzystać nawet 1,7 mln osób. Chce, by prawo weszło w życie w październiku.

- Projekt ustawy, która spowoduje przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, może wejść w życie z początkiem jesieni tego roku. Dzięki tej ustawie Polacy staną się faktycznymi właścicielami gruntów - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Użytkowanie wieczyste

- Z przekształcenia może skorzystać, w świetle naszych ostatnich wyliczeń, nawet 1,7 mln użytkowników wieczystych - przyznał Kazimierz Smoliński.

- Projekt ustawy dotyczy gruntów m.in. pod budownictwem wielorodzinnym, pod domami jednorodzinnymi, lokalami użytkowymi, a także pod lokalami usługowymi, które znajdują się w budynkach, gdzie są lokale mieszkalne – dodał wiceminister. Projekt będzie 22 czerwca 2017 r. rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie Komisję Prawniczą i przez Radę Ministrów. Po zaakceptowaniu przez rząd trafi do Sejmu. Wiceminister zwrócił uwagę, że w stosunku do przedstawionego w ubiegłym roku pierwszego projektu, aktualna wersja jest korzystniejsza dla użytkowników wieczystych. Jak wyjaśnił Kazimierz Smoliński, "pierwotnie opracowany projekt, dotyczący przekształcenia udziałów w użytkowaniu wieczystym, był przedłożony Stałemu Komitetowi Rady Ministrów już w listopadzie ubiegłego roku".

- Jednak wobec zalecenia, aby objąć przekształceniem wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, przeprowadzone zostały dodatkowe uzgodnienia międzyresortowe w celu rozszerzenia przekształcenia również na grunty zabudowane domami jednorodzinnymi - wskazał.

Wszystkie grunty

Jak przyznał wiceminister, "w konsekwencji powstał nowy projekt, obejmujący zakresem wszystkie grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane na cele mieszkaniowe, położone na terenie całego kraju, w tym na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Warunkiem jest jedynie zabudowa zaspokajająca potrzeby mieszkaniowe użytkownika wieczystego oraz uregulowany stan prawny gruntu, który pozwala na oddanie tego gruntu w użytkowanie wieczyste". "Ustawa będzie miała powszechniejsze zastosowanie – dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, ale także gruntów, na których są lokale użytkowe, jako pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych, na przykład garaże" - powiedział wiceszef MIB. Jak wyjaśnił, do projektu ustawy wprowadzono przepis przewidujący przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami oraz gruntów, na których urządzono miejsca postojowe.

- Jednak samorządy terytorialne, na które oddziaływać będzie projektowana ustawa, opiniując projekt w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zakwestionowały powyższy przepis - tłumaczył wiceminister.

Co z garażami?

Problemem - tłumaczył - była tymczasowość lokalizacji wielu garaży, a nawet samowolne urządzanie garaży na terenach nieprzeznaczonych do tego rodzaju inwestycji. "W projekcie pozostała możliwość przekształcenia jedynie garaży przynależnych do lokali mieszkalnych" - zaznaczył Kazimierz Smoliński. Przekształcenie obejmie także dużą część tzw. hal garażowych, zlokalizowanych pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (często w praktyce są one traktowane jako lokale użytkowe).

- Jeżeli takiemu lokalowi przysługuje udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek, będzie on podlegał przekształceniu - wyjaśnił wiceminister.

Lokale usługowe

Projekt ustawy obejmuje także lokale usługowe. "Zgodnie z zasadą prawa cywilnego, dotyczącą jednorodnych praw do gruntu, przekształceniem muszą zostać objęte wszystkie udziały, także te związane z lokalami usługowymi" - zaznaczył wiceminister. - Od początku chcieliśmy jak najszybszego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Musieliśmy jednak wyjaśnić z samorządami ich wątpliwości dotyczące naszych propozycji - podkreślił Smoliński. Jak mówił, obecnie projekt ma pozytywną rekomendację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i wkrótce zostanie przyjęty przez rząd.

- Pierwszym terminem, w którym może wejść w życie, uwzględniając kalendarz posiedzeń Sejmu, jest 1 października 2017 r. – powiedział Smoliński.

Rewolucyjne zmiany

Projekt zakłada, że Polacy, którzy są wieczystymi użytkownikami gruntów, staną się z określonym w ustawie dniem ich właścicielami. Za ziemię zapłacą opłatę przekształceniową w wysokości 20 rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, która może być rozłożona na 20 lat. Po tym czasie nie będą już musieli wnosić opłat.

Zgodnie z projektem będzie można spłacić całość w jednej racie, a wtedy właściciel dostanie od Skarbu Państwa 50 proc. ulgi. Jednak ulga dotyczy jedynie ziemi Skarbu Państwa, gminy za własne grunty będą mogły ją zastosować, ale będzie to leżeć w ich gestii. Ulga nie dotyczy lokali usługowych. Podstawą naliczenia opłat przekształceniowych będzie opłata za użytkowanie wieczyste obowiązująca w dniu 1 stycznia 2017 r.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock