Skuteczniejszy sposób na naciągaczy

Z kraju

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł m.in. nakazać firmom publikacje w mediach informacji o tym, że oszukiwały

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł m.in. nakazać firmom publikacje w mediach informacji o tym, że oszukiwały – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rząd, w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, proponuje wyposażenie prezesa UOKiK w nowe uprawnienia względem przedsiębiorstw stosujących niedozwolone postanowienia w umowach zawieranych z konsumentami.

I tak, na nieuczciwego przedsiębiorcę prezes UOKiK będzie miał prawo nałożyć następujące obowiązki: poinformowania klientów, że w umowach zawarte są klauzule niedozwolone, poinformowania w mediach o swej nieuczciwej praktyce i wreszcie zobowiązania do zwrotu klientom korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia.

Część prawników uważa, że poprawi to ochronę najsłabszych uczestników rynku. Niektórzy jednak widzą tu zbyt mocną ingerencję organów państwowych w zasadę swobody umów.

Autor: /gry / Źródło: PAP