Sąd ogłosił upadłość SKOK Nike

Z kraju

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-amitvn24
wideo 2/4

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał w poniedziałek postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike) – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike" - napisano w poniedziałkowym komunikacie KNF.

Upadłość kasy

"Jednocześnie, w ocenie Sądu, nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o głoszenie upadłości" - dodano. KNF zawiesiła działalność SKOK Nike 2 czerwca tego roku oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. Jak wcześniej informowała komisja, według stanu na koniec marca 2017 roku depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 124 mln zł.

SKOK Nike

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" powstała w 1997 roku. Kasa prowadziła działalność w 34 oddziałach. Zarząd kasy znajdował się w Warszawie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny na pomoc dla klientów upadłych instytucji finansowych wydał już 5 mld zł, najwięcej - na klientów SKOK Wołomin.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: skoknike.pl