Skierowanie do sanatorium z nowymi zasadami. Nadchodzą poważne zmiany

Z kraju

tvn24bisPrzełomowe metody leczenia

Skierowanie do sanatorium będzie można dostać rok po powrocie z poprzedniego wyjazdu sanatoryjnego. Już w połowie lipca wejdą w życie zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. Wszystko za sprawą nowelizacji rozporządzenia przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Kolejki mają być krótsze.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w ubiegły wtorek.

Rok czekania

Według resortu, nowelizacja ma skrócić kolejki do sanatorium. Według nowych przepisów dopiero po roku od wyjazdu do sanatorium kuracjusz może złożyć ponowne skierowanie do sanatorium i wyjechać na kolejny turnus.

"Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany będzie (...) do wzięcia pod uwagę dzień zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej" - czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że wprowadzenie takiego rozwiązania jest podyktowane stale wzrastającą liczbą świadczeniobiorców, którzy często natychmiast po zakończeniu pobytu w uzdrowisku ponownie składają kolejne skierowania do sanatorium.

Z danych przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpływa około 500 tysięcy skierowań, z czego około 150 tysięcy to skierowania, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia.

Według MZ, wprowadzenie tych zmian "będzie miało znaczący wpływ na skrócenie kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową".

Wybór uzdrowiska

Kolejna zmiana dotyczy wyboru miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji.

Obecnie lekarz rodzinny, wypisując skierowanie do sanatorium, proponuje w nim, do jakiego sanatorium pacjent ma pojechać. Następnie wniosek weryfikuje specjalista Narodowego Funduszu Zdrowia, który może jeszcze zmienić miejsce leczenia.

W efekcie, jak zauważa resort, często zdarza się, że pacjent nie jest z tej zmiany zadowolony i rezygnuje z przyznanego świadczenia. W efekcie traci kolejkę do sanatorium, składa ponowne skierowanie, by pojechać w wybrane przez siebie miejsce - i tym samym wydłuża się kolejka oczekujących.

Dlatego po wejściu w życie nowelizacji takiego wyboru będzie dokonywał lekarz specjalista, zatrudniony w oddziale wojewódzkim NFZ.

Czas na przekazanie skierowania do sanatorium

Nowelizacja wprowadza także obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od jego wystawienia. Po upływie tego okresu skierowanie stanie się nieważne.

"Powyższe rozwiązanie ma na celu (...) ujednolicenie trybu obsługi skierowań m.in. względem skierowań na rehabilitację leczniczą, które także zachowują ważność przez okres 30 dni od dnia wystawienia" - uzasadnia resort.

Nowe przepisy znoszą również obowiązek weryfikacji skierowań do sanatorium po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia. Jak wskazano, zmiana wynika z faktu, że w większości oddziałów wojewódzkich NFZ oczekiwanie na leczenie sanatoryjne osób dorosłych przekracza 18 miesięcy. Tym samym rodzi to obecnie konieczność dokonywania weryfikacji znacznej większości skierowań. Często wiąże się to z wizytą u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania.

Jednocześnie wraz z nowelizacją zniknie obowiązek wykonywania badania RTG klatki pacjenta przez wyjazdem do uzdrowiska. Według MZ, powinno być ono wykonywane jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych do jego wykonana.

Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Jako pierwszy o nadchodzących zmianach napisał "Fakt".

Autor: mb//mmh / Źródło: tvn24bis.pl