Trudniej będzie wyciąć drzewo. Sprawdź, co się zmieni

Z kraju

Uszkodzone drzewa na prywatnej działce ministra Szyszkitvn24
wideo 2/6

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która ma zaostrzyć obowiązujące od nowego roku liberalne zasady usuwania drzew z prywatnych posesji - to jeden z punktów rozpoczynającego się w środę dwudniowego posiedzenia Senatu.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami dot. wycinki drzew na prywatnym gruncie, właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji - bez względu na ich obwód - o ile taka wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły jednak społeczne protesty.

Zgodnie z nowelą będzie musiał on zgłosić wycinkę szybko przyrastających drzew, jeśli na wysokości 130 cm ich obwód będzie przekraczał 100 cm oraz drzew szlachetnych, jeśli ich obwód przekraczać będzie 50 cm. Oznacza to, że bez zezwolenia można będzie wyciąć np. topolę do 100 cm w obwodzie oraz drzewa szlachetne do 50 cm w obwodzie. Wycinka drzew po zmianie prawa

Już dwa miesiące czekamy na zmianę ustawy, która ma zatrzymać masową wycinkę drzew. Nowelę zapowiedział w lutym prezes PiS-u, jednak od tamtej pory przepisy nie zmieniły się. - Jeżeli w dalszym ciągu nie mamy nowej ustawy, jeżeli w dalszym ciągu mogą być wycinane drzewa, to coraz większe jest podejrzenie, że kto miał w tym interes - ocenia Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej.

Co się zmieni?

Na początku kwietnia Sejm znowelizował ustawę o ochronie przyrody, która zaostrza obowiązujące od nowego roku prawo. Jedna ze zmian nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie chęci wycinki drzew do urzędu gminy. Zgodnie z nowelą będzie musiał on zgłosić wycinkę szybko przyrastających drzew, jeśli na wysokości 130 cm ich obwód będzie przekraczał 100 cm oraz drzew szlachetnych, jeśli ich obwód przekraczać będzie 50 cm. Oznacza to, że bez zezwolenia można będzie wyciąć np. topolę do 100 cm w obwodzie oraz drzewa szlachetne do 50 cm w obwodzie.

Krytyka

To rozwiązanie jest krytykowane przez organizacje pozarządowe, które wskazują, że po usunięciu drzewa np. na podstawie karpy trudno będzie udowodnić, że miało ono rozmiary, które uprawniały do ich wycinki bez zezwolenia.

Zgodnie z nowelą urzędnik w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia chęci wycinki będzie musiał dokonać oględzin działki i sprawdzić stan faktyczny - np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy będzie można ją przeprowadzić.

Decyzja gminy

Gmina będzie mogła zakazać wycinki, jeśli drzewo będzie np. cenne przyrodniczo - posiadało znamiona drzewa pomnikowego. Kryteria, na podstawie których urzędnik będzie mógł wydać taki zakaz, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra środowiska, na które minister będzie miał pół roku od wejścia w życie przepisów. Resort będzie musiał też wydać drugie rozporządzenie, w którym określone będą stawki opłat za wycięcie drzewa. Do czasu ich ustalenia obowiązywać będą te maksymalne, czyli 500 zł za centymetr drzewa.

Poprawki i dziury

W środę senacka komisja środowiska zaproponowała do noweli poprawki o charakterze doprecyzowującym. Nie poparła natomiast zmiany zaproponowanej przez PO. Platforma chciała wydłużyć czas z 14 do 30 dni, w którym urzędnik gminny miałby dokonać oględzin drzew, które właściciel nieruchomości chciałby wyciąć.

Podczas posiedzenia komisji organizacje pozarządowe, w tym Miasto Jest Nasze, przekonywały, że przepisy noweli są dziurawe. Wskazywały, że po zmianie prawa urzędnik gminny nie będzie miał narzędzi do wydania sprzeciwu na wycinkę drzew pomnikowych czy drzew-siedlisk.

Czym zajmie się Izba Wyższa?

Senat na posiedzeniu zajmie się także ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która przewiduje zakaz świadczenia przez tę samą firmę usług doradczych i audytorskich w tzw. jednostkach zainteresowania publicznego.

Ustawa ma służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów oraz prowadzić do ograniczania konfliktu interesów między nimi a firmami badanymi.

W porządku obrad jest też ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Określa ona niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra.

Senat zajmie się również przepisami regulującymi czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej, według których pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku będzie wliczane do czasu pracy. Chodzi o czas np. podczas postoju statku w związku z nieplanowanymi pracami konserwacyjnymi i remontami, w trakcie oczekiwania statku na śluzowanie oraz załadunek lub rozładunek.

Senatorowie zajmą się także ustawą ustanawiającą nowe odznaczenie - Krzyż Zachodni. Miałoby być ono nadawane cudzoziemcom, którzy nieśli pomoc Polakom represjonowanym m.in. przez reżim hitlerowski lub władze komunistyczne.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje ona, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Teraz są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

Ustawa przewiduje także m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock