Z kraju

Senat odsuwa w czasie rządową reformę. Zamieszanie podczas głosowania

Z kraju

[object Object]
Senat za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUSTVN24 BiS
wideo 2/6

Senat przyjął ustawę znoszącą górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2019 roku. Głosowanie poprzedziło zamieszanie wokół kworum.

W pierwszym etapie Senat przyjął poprawkę wydłużającą termin wejścia w życie przepisów o zniesieniu limitu składek na ZUS do 2019 roku. Następnie senatorowie głosowali nad całą ustawą.

Brak kworum

Okazało się, że w głosowaniu nad za całością ustawy 41 senatorów było za, jeden przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Wicemarszałek Senatu Maria Koc poinformowała, że to oznacza, że na sali nie ma kworum, czyli połowy ustawowej liczby senatorów. - Szanowni państwo, wobec tego, że nie mamy kworum, zarządzam 5 minutową przerwę - powiedziała. Następnie, po konsultacji z sekretarzami, Koc przytoczyła regulamin Senatu, który w art. 3 stanowi, że Senat podejmuje decyzje w zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. - W związku z powyższym zarządzam przeliczenie senatorów obecnych na sali - powiedziała Koc.

W trakcie sprawdzania nagrania z posiedzenia Senatu ustalono, że w momencie głosowania na sali obecnych było 73 senatorów. Część z nich nie wzięła jednak udziału w głosowaniu. - Wobec powyższego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę - wskazała Maria Koc.

Po głosowaniu w rozmowie z TVN24 wicemarszałek tłumaczyła, że ci, którzy są fizycznie na sali, mimo wyciągniętych kart w trakcie głosowania, także wliczają się do kworum.

Założenia ustawy

W poniedziałek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała poprawkę, która zakłada późniejsze o rok wprowadzenie przepisu znoszącego roczny limit składek na ZUS. Według rządowego projektu i ustawy uchwalonej w listopadzie przez Sejm, miał wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób., czyli ok. 2 proc. Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 r. kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł. Ustawa przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy pracujący płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości przechodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości