Podatkiem w najlepiej zarabiających. Senat za utworzeniem nowego funduszu

Z kraju

Rafalska o funduszu wsparcia osób niepełnosprawnychtvn24
wideo 2/5

Senat opowiedział się w piątek za ustawą zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on być zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z nowego podatku, który zapłacą osoby zarabiające ponad milion złotych rocznie.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek było 51 senatorów, przeciw 20, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Fundusz wsparcia niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 procent podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także - jak to określa rząd - danina solidarnościowa - od dochodów osób fizycznych w wysokości 4 procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Według szacunków ministerstwa finansów takich osób w 2019 roku będzie około 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone między innymi na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Szersze wsparcie

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że aby umożliwić "osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami". Zwrócono uwagę, że obecne wsparcie dzięki pieniądzom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej.

"Tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by mogły korzystać - na zasadzie równości z innymi - z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług" - podkreślono. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock