Gatnar, Kropiwnicki i Chrzanowski trafią do RPP. Senat powołał nowych członków

Z kraju


Senat powołał Marka Chrzanowskiego, Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego na członków Rady Polityki Pieniężnej. To, że do Rady zostaną powołani kandydaci zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość było raczej przesądzone, bo partia ma większość w Senacie.

Gatnar dostał 61 głosów, Kropiwnicki - 64, a Chrzanowski - 55. Zgłoszony przez PO Marek Dąbrowski otrzymał 30 głosów, co nie zapewniło mu wyboru do RPP.

Kim są?

Prof. Eugeniusz Gatnar jest ekonomistą związanym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Od 2010 roku zasiada w zarządzie NBP. Wcześniej przez trzy lata doradzał ówczesnemu prezesowi NBP Sławomirowi Skrzypkowi.

Do zarządu NBP prof. Gatnara rekomendował prezydent Lech Kaczyński. Równolegle z pracą w banku centralnym profesor kontynuuje pracę naukową – jest szefem Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń katowickiej uczelni. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonometrii, statystyki i informacji ekonomicznej; zajmuje się m.in. szeroko rozumianymi metodami Wielowymiarowej Analizy Danych.

55-letni prof. Gatnar jest autorem licznych prac naukowych, w tym monografii, podręczników i artykułów. Kieruje projektami badawczymi poświęconymi m.in. metodom statystycznym w analizach gospodarczych i finansowych; dwukrotnie był prodziekanem, a później dziekanem Wydziału Zarządzania uniwersytetu.

Powołanie Jerzego Kropiwnickiego to ukoronowanie wieloletniej bogatej kariery tego polityka i ekonomisty - w PRL działał w opozycji, po 1989 roku w ZChN. Jest konsekwentnym krytykiem Leszka Balcerowicza, byłym prezydentem Łodzi, a ostatnio doradcą prezesa NBP.

To m.in. jego inicjatywie jako prezydenta Łodzi zawdzięczamy fakt, że Święto Trzech Króli 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy (od 2011 roku) - był jednym z inspiratorów inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Kropiwnicki pracował też jako wykładowca kilku uczelni w USA. Zna biegle cztery języki - angielski, rosyjski, hiszpański i włoski.

Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym w 1990 roku przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, a także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2009 roku wchodzi w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Marek Chrzanowski to 35-letni doktor ekonomii, badacz polityki fiskalnej i monetarnej, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Od października 2015 roku Chrzanowski jest także członkiem i koordynatorem prac w sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Pełni również funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Polityka Gospodarcza".

Od 2009 roku jest Prezesem Instytutu Gospodarki Narodowej – stowarzyszenia zajmującego się prowadzeniem badań oraz formułowaniem i propagowaniem strategii w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego. W latach 2003-2005 był przewodniczącym Sekcji Biznesu Międzynarodowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się: polityka gospodarcza (polityka fiskalna i monetarna), finanse publiczne, rola państwa w gospodarce.

Koniec kadencji

Kadencje wybranych przez Senat w 2010 r. członków RPP - Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera - wygasają 24 stycznia.

Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków, wybieranych po trzech przez Sejm, Senat i prezydenta. W tym roku upływa kadencja prawie całej obecnej Rady, wybranej w 2010 r. W RPP pozostanie jedynie Jerzy Osiatyński, który w 2013 r. zastąpił Zytę Gilowską; jego kadencja kończy się w 2019 r.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP