Odwołany członek Rady Polityki Pieniężnej

Z kraju


Senat odwołał Marka Chrzanowskiego z Rady Polityki Pieniężnej. Chrzanowski, który był w RPP kandydatem popartym przez PiS, sam zrezygnował z zasiadania w radzie. Powołał się na "przyczyny osobiste".

Decyzją Senatu Marek Chrzanowski nie jest już członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Wcześniej na stronach izby parlamentu znalazła się pozytywna opinia senackiej komisji w sprawie odwołania Chrzanowskiego z RPP.

"Na podstawie art. 96 ust. 2 Regulaminu Senatu, wnioskuję o odwołanie przez Senat pana Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, w związku ze złożoną rezygnacją. Przedstawiam Wysokiemu Senatowi następujący projekt uchwały" - napisano w druku nr 291 datowanym na 5 października.

Posiedzenie Senatu

"Chciałbym serdecznie Państwa poprosić - zgodnie z pismem, które przesłałem dzisiaj do Pana Marszałka - o przyjęcie mojej rezygnacji. Tę rezygnację motywuję przyczynami osobistymi" - wynika z transmisji posiedzenia komisji zamieszczonej na stronie.

Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Grzegorz Bierecki potwierdził fakt rezygnacji Chrzanowskiego. Źródło pragnące zachować anonimowość poinformowało w czwartek, że odwołanie Marka Chrzanowskiego z RPP przez Senat możliwe jest jeszcze w czwartek. W zamieszczonym na stronie Senatu harmonogramie posiedzenia nie ma punktu dotyczącego Chrzanowskiego. Senat wznawia obrady o godz. 9.00.

Powody osobiste

Na początku września Marek Chrzanowski zrezygnował z członkostwa w RPP. O decyzji tej miały przesądzić sprawy osobiste. W rozmowie z PAP Chrzanowski zapewnił, że jego decyzja nie wynika z żadnego konfliktu ani niepokoju wokół RPP, ani NBP.

- Złożyłem rezygnację. Nic złego się nie dzieje. Nie jest to związane z żadnym konfliktem, ani żadnymi niepokojami wokół RPP i NBP - mówił. Potem, w drugiej połowie września Grzegorz Bierecki poinformował, że Chrzanowski wycofał swój wniosek dotyczący rezygnacji z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. W związku z tym senacka komisja budżetu i finansów publicznych zakończyła postępowanie w tej sprawie.

Powołanie partyjne

Senat powołał dr. Marka Chrzanowskiego z SGH do RPP w połowie stycznia tego roku. Był on kandydatem PiS. Ewentualne uzupełnienie składu RPP powinno nastąpić nie później niż 3 miesiące od odwołania członka Rady - wynika z ustawy o NBP. Z regulaminu Senatu wynika z kolei, że po odwołaniu członka RPP marszałek wyznaczy termin na składanie wniosków o powołanie nowego członka Rady i będzie on trwał od 14 do 30 dni.

Prezydent Duda powołał nowych członków RPP:

Prezydent Duda powołał nowych członków RPPTVN24 Biznes i Świat

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP