Senat negatywnie o unijnej dyrektywie w sprawie urlopów rodzicielskich

Z kraju

ShutterstockZa przyjęciem uchwały było 59 senatorów, 8 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu

Senat przyjął w czwartek uchwałę, która negatywnie ocenia projekt unijnej dyrektywy w sprawie zmian w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego. Dyrektywa przewiduje między innymi, że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej cztery miesiące urlopu, w przeciwnym razie urlop przepadnie.

Za przyjęciem uchwały było 59 senatorów, 8 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu.

Co w dyrektywie?

Projekt unijnej dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów zakłada m.in., że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie, nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Projekt zakłada także wprowadzenie urlopu opiekuńczego. Zgodnie z nim każdy pracownik mógłby wykorzystać pięć dni w roku do opieki nad chorym lub niesamodzielnym rodzicem, dzieckiem albo małżonkiem. W tej sytuacji przysługiwałoby mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej zasiłku chorobowego. W uchwale Senatu podkreślono, że dyrektywa jest niezgodna z zasadą pomocniczości. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że cele proponowanej dyrektywy, zarówno zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, jak i dążenie do równego traktowania i równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zasługują na poparcie" - stwierdza uchwała. "Senat uważa jednocześnie, że Komisja Europejska nadmiernie ingeruje w systemy prawne państw członkowskich poprzez narzucanie im wielu szczegółowych uregulowań, bez wzięcia pod uwagę istnienia krajowych rozwiązań systemowych idących w podobnym kierunku" - zaznaczono.

Nadmierna ingerencja

Zdaniem Senatu, szczególnie jaskrawym przykładem nadmiernej ingerencji w systemy prawne państw członkowskich jest przepis zakazujący przeniesienia co najmniej czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica. Dyrektywa, narzucając wykorzystanie urlopu przez ojców, "ingeruje w życie rodzinne i odbiera rodzicom prawo decydowania o sposobie sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem i planowania życia zawodowego" - uznał Senat. Projektem unijnej dyrektywy wcześniej zajmował się też Sejm, który w czwartek przyjął również negatywną opinię w tej sprawie

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock