Problem dotyczy nawet 90 procent firm w Polsce. Sejm za ograniczeniem zatorów

Z kraju

Emilewicz o ustawie o zatorach płatniczychTVN24 BiS
wideo 2/2

Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój - taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom, którą uchwalił Sejm. Problem zatorów płatniczych dotyczy 80-90 procent przedsiębiorstw w Polsce.

Za przyjęciem ustawy głosowało 256 posłów, przeciw było 167, a czterech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, której projekt przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Ograniczenie zatorów płatniczych

Według szacunków, na które powołuje się MPiT, 80-90 procent przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Kluczowe w projekcie jest skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem - duża firma (tak zwana transakcja asymetryczna). Uchwalone przepisy zakładają też coroczne przekazywanie przez największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 milionów euro) ministrowi do spraw gospodarki (MPiT) sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te mają być publicznie dostępne. Pierwsze raporty, dotyczące praktyk płatniczych, miałyby być opublikowane w 2021 roku - zostaną w nich podane informacje za 2020 rok. Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać administracyjne kary pieniężne. Ustawa, za którą opowiedział się w czwartek Sejm, wprowadza też tak zwaną ulgę na złe długi w podatkach PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności; jednocześnie dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. Inne rozwiązanie to np. podniesienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe, tj. do 11,5 procent, tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy na przykład z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki mają pozostać na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5 procent.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock