Meldunek utrzymany, ale załatwisz go bez wychodzenia z domu

Z kraju

Jak ochronić swoje dane?tvn24.bis.pl
wideo 2/2

Utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku możliwości zameldowania się przez internet - to główny cel rządowej ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm. Za ustawą głosowało 349 posłów, przeciw było 41, a 39 wstrzymało się od głosu.

Przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacja utrzymuje obowiązek meldunkowy. Obecnie obowiązująca ustawa o ewidencji ludności przewiduje zniesienie tego obowiązku od 1 stycznia 2018 roku.

MSWiA tłumaczy, że pozostawienie obowiązku meldunkowego wynika z tego, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji między innymi obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach, realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych. "Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego" - podkreślono w uzasadnieniu.

Założenia ustawy

Celem ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. "Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL" - napisano. Nowelizacja ma także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie polscy obywatele mieszkający w kraju, którzy nie mają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego. Zaproponowano także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego. Tak samo na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Pierwotnie nowelizacja obejmowała także zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, w których zaproponowano rozszerzenie zakresu zbieranych danych dotyczących urodzenia dziecka. Wątpliwości w tej sprawie wyrażali między innymi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Fundacja Panoptykon. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock