Nie dopasujesz dochodu do progu. Szykują zmiany w 500 plus

TVN24 Biznes

Rafalska o propozycjach zmian w 500 plustvn24
wideo 2/6

Sejm, po burzliwej debacie z udziałem opozycji, premier Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej, przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą zmiany w programie Rodzina 500 plus i ułatwiającą zakładanie żłobków.

Za nowelizacją opowiedziało się w piątek 269 posłów, 157 było przeciwnych, a 16 wstrzymało się od głosu. Wcześniej odrzucono sześć poprawek i siedem wniosków mniejszości zgłoszonych między innymi przez kluby PSL, PO oraz Nowoczesną.

Minister broni zmian

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska w debacie przed głosowaniami nad zmianami w programie 500 plus poinformowała, że świadczeniem objętych jest ponad 3,9 mln dzieci. - Takiej liczby uprawnionych nie było przez całe lata. Ileż bezczelności, zakłamania trzeba w sobie mieć, żeby wyjść na tę mównicę i mówić o tym, że ten program nie wspiera polskich rodzin - mówiła szefowa resortu.

- Twierdzenie, że rządowy program wsparcia rodzin jest pozornym wsparciem polskich rodzin, jest jednym z największych kłamstw, jakie słyszałam w tej Izbie - dodała minister Rafalska. Apelowała, żeby posłowie rozmawiali o faktach. Jak dodała, wzrost nakładów na politykę społeczną i rodzinną przekroczył 3 procent PKB, podczas gdy za rządów PO-PSL wynosił 1,7. Ponadto minister Elżbieta Rafalska podziękowała rodzinom, które rozsądnie korzystają z tego wsparcia rządu. Zaznaczyła również, że za to zadanie zaplanowane są specjalne środki dla samorządów. - Nigdy nie powiedzieliśmy, że program nie będzie ulegał zmianom i ze konsumuje wszystkie nasze działania w zakresie polityki rodzinnej, bo tak nie jest. "Wszyscy musimy mieć świadomość skali wydatków, wzrostu wydatków na politykę rodzinną - powiedziała Rafalska.

W debacie zabrała głos także premier Beata Szydło, wytykając opozycji, że przez osiem lat nie była w stanie wprowadzić takiego programu jak 500 plus.

Uszczelnienie programu

Nowelizacja wynika z przeglądu systemów wsparcia rodzin przeprowadzonego przez resort rodziny i przyjętego przez rząd. Główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostają takie jak dotychczas, zmiana ma zlikwidować niepożądane zjawiska, między innymi zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko. Na przykład przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. Jeśli takie działanie nastąpiłoby przed upływem trzech miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu - zapisano w ustawie. Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 roku. W wyniku zmiany ustawy wyeliminowane mają też zostać przypadki deklarowania przez rodziców niezgodnego ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka. W zmianie ustawy zaproponowano, by osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, nowelizacja programu przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia tego warunku, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień.

Inne zmiany

W ustawie przewidziano też wprowadzenie zmian, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech oraz przeznaczenie dodatkowo 250 mln zł rocznie z Funduszu Pracy na ich powstawanie i zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu państwa 250 mln zł (co oznacza zwiększenie rezerwy o 99 mln zł). Ze środków tych finansowany będzie m.in. program wsparcia aktywizacji zawodowej osób, które zmuszone są do rezygnacji z pracy w związku z opieką na dziećmi do lat 3 i brakiem odpowiednich instytucji opieki. Ustawa przewiduje też m.in. zmiany w Karcie Dużej Rodziny - uprawnieni do niej mają być również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Nowela wprowadza zmiany przede wszystkim w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o Karcie Dużej Rodziny. Ma wejść w życie 1 sierpnia a kilkoma wyjątkami wchodzącymi od nowego roku i od 1 stycznia 2019 r. Teraz nowela trafi do Senatu.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: