Sejm unieważnił przetarg na papier toaletowy. Nikt nie spełnił wymagań

Z kraju

ShutterstockOferenci nie spełnili oczekiwań Kancelarii Sejmu w przetargu na papier toaletowy

Kancelaria Sejmu unieważniła przetarg na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych. Powód? Żadna z ofert nie spełniła wymagań. A wśród wymagań przetargowych znalazły się m.in: odpowiedni stopień beli, stopień pylenia, równomierność wybarwienia czy odporność na rozwarstwienie.

Przetarg dotyczył dostawy 90 tys. rolek 3-warstwowego papieru toaletowego, ok. 8 mln listków jednowarstwowych ręczników papierowych, 400 tys. listków dwuwarstwowych ręczników papierowych oraz 1,3 tys. rolek jednowarstwowego ręcznika papierowego w rolkach z adaptorem. O realizację zamówienia ubiegały się dwie firmy.

Kancelaria Sejmu unieważniła przetarg ponieważ "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu". "Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców, biorących udział w postępowaniu, ich treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia" - czytamy na stronach sejmowych.

Drobiazgowe wymagania

Nie wiadomo, jakie warunki zamówienia nie zostały spełnione. Standardy, jakie muszą spełniać środki higieny osobistej na ul. Wiejskiej zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każdej ofercie przyznawano punkty. Liczyły się dwa kryteria: cena i jakość. Uwagę zwraca przede wszystkim to drugie. Członkowie komisji przetargowej oceniali jakość każdego produktu przyznając od 0 do 3 punktów dla każdego z 12 podkryteriów. Ocena miała być dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

O jakie podkryteria chodzi? Są to m.in. odcień bieli, brak nieprzyjemnego zapachu po zamoczeniu oraz "świeży, przyjemny zapach niemoczonego artykułu".

Dla Kancelarii istotny jest również stopień pylenia, wytrzymałość, estetyka wykonania, równomierność wybarwienia i gramatura artykułu. Ponadto, papier musi być chłonny, odporny na rozwarstwienie, miękki i delikatny.

Natomiast w szczegółowym opisie zamówienia możemy przeczytać m.in., że papier toaletowy musi być przetłaczany i perforowany. Średnica gilzy musi wynosić od 39 do 45 milimetrów, a szerokość wstęgi od 88 do 100 milimetrów. Długość całego papieru nie może przekraczać 20 metrów. Kancelaria Sejmu dopuszcza tłoczone wzorki.

Na informację o unieważnieniu przetargu uwagę zwrócił na Twitterze Rafał Mundry.

Kancelaria Sejmu nie poinformowała, jakich dokładnie wymogów nie spełnili dwaj oferenci. Wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do biura prasowego Kancelarii Sejmu.

WC problem:

Autor: tol//ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock