Z kraju

Sejm za zmianami w rządowym programie emerytalnym

Z kraju

Morawski o PPK
Morawski o PPK
wideo 2/9

Sejm uchwalił nowelę ustawy, zgodnie z którą zniesiony zostanie limit 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Za uchwaleniem noweli głosowało 230 posłów, 171 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona pod obrady Senatu.

Przegłosowane zmiany

Projekt nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przygotował resort przedsiębiorczości.

Piotr Uściński z PiS mówił w środę, że przyjęta w październiku ub.r. ustawa jest nowelizowana tak, "aby jeszcze sprawniej można było wdrożyć ją w życie".

- Rząd zauważył pewne problemy. Jednym z głównych problemów, które ta ustawa rozstrzyga, jest sprawa 30-krotności średniego wynagrodzenia - takiego limitowania, które jest w PPK, a de facto jest niepotrzebna i tylko utrudnia wprowadzenie w życie tej ustawy. Zostanie zniesiony limit 30-krotności podstawy wpłat do PPK oraz wprowadzonych będzie kilka mniejszych zmian - mówił Uściński. Jak tłumaczył, zmiany te mają uprościć ich ewidencjonowanie oraz ułatwić życie pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli powyższy limit.

Ponadto - jak mówił - projekt wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia, m.in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej.

W trakcie procedowania, posłowie zgłosili poprawki. Jedna z nich zakładała zmianę tytułu noweli. Posłowie poparli poprawkę, zgodnie z którą wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Ustawa o PPK, zakładająca dobrowolne odkładanie oszczędności przy udziale pracownika, pracodawcy i państwa, weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Później, co pół roku, aż do stycznia 2021 r., do programu będą przystępować coraz mniejsze firmy.

TO MUSISZ WIEDZIEĆ O PPK

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości