Autobusy mają wrócić do małych miejscowości. Sejm przyjął ustawę

Z kraju

Kaczyński o pięciu obietnicach PiSRMF FM
wideo 2/5

Sejm przyjął w czwartek ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki temu przywrócone zostaną zlikwidowane połączenia autobusowe w małych miejscowościach.

Za przyjęciem głosowało 381 posłów, przeciw było 6, wstrzymało się 27 posłów. Sejm odrzucił wszystkie poprawki opozycji i wnioski mniejszości do ustawy.

Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Co w ustawie?

Ustawa jest efektem zapowiedzianej na lutowej konwencji PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.

Według autorów ustawy, dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących, od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Jednocześnie - jak uzasadniono projekt - nowy Fundusz wraz z Funduszem Dróg Samorządowych (odpowiadającym za budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych) będą stanowić dwa filary przywracania transportu lokalnego. Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz będzie państwowym funduszem celowym - jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.). Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. - zakłada projekt. Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Samorząd terytorialny będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu – nie mniej niż 10 proc. środków własnych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24