Rewolucja w "chorobowym". Nadchodzi koniec papierowych zwolnień

Z kraju

Pierwsze 3 dni zwolnienia bezpłatne? Pracodawcy chcą zmianTVN24 BiS
wideo 2/5

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiają weryfikację zwolnień lekarskich. Od połowy przyszłego roku wszystkie zwolnienia mają być wystawiane elektronicznie. Oznacza to, że papierowe zwolnienia będą w obiegu do połowy 2018 roku. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa poparło w piątek 417 posłów, trzech głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli poprawki PiS do projektu - m.in. przesuwającą likwidację papierowych zwolnień z 1 grudnia 2017 roku na połowę 2018 roku.

Jakie zmiany

W formie elektronicznej zwolnienia wystawiane są od początku 2016 r. Obecnie muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza; bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze - uzasadniał resort. Po wejściu zmian w życie zwolnienia będzie można bezpłatnie uwierzytelniać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Ten sposób będzie można stosować również do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także wniosków o przyznanie i wypłatę zasiłków chorobowych. Jak mówił podczas prac parlamentarnych wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki, w Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich. Jeśli są one wystawiane w wersji papierowej, ZUS nie jest w stanie dokonać kontroli prawidłowości ich wystawienia. By ZUS miał czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu - taki dostęp zapewnia właśnie zwolnienie wystawione w formie elektronicznej - tłumaczył.

Kto korzysta

Według resortu rodziny i pracy z 23 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy do tej pory przestawiło się na formę elektroniczną wystawiania zwolnień mniej niż 3 procent. Ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock