Samorządy zadłużone na miliony w parabankach. Będą nowe przepisy

Z kraju

ShutterstockKwota długu 38 samorządów wynosiła 164,2 mln zł

Ponad 164 mln zł wynosiło zadłużenie samorządów w parabankach na koniec 2016 roku – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort szykuje nową ustawę, która wyeliminuje patologie w tym obszarze.

Według danych regionalnych izb obrachunkowych, na które powołał się resort finansów, na koniec grudnia 2016 r. w podmiotach niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (tzw. parabanki) zadłużonych było 38 jednostek samorządu terytorialnego. Kwota długu wynosiła 164,2 mln zł.

Jest lepiej

- W porównaniu do stanu na koniec 2015 r. oznacza to spadek, zarówno liczby zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego, jak i kwoty zadłużenia z tego tytułu – poinformował rzecznik resortu Łukasz Świerżewski.

Jak dodał, ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który umożliwi restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu samorządów oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego. Projekt umożliwi samorządom m.in. spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi, czy też własnymi środkami finansowymi (np. nadwyżką budżetową z lat poprzednich). Dzięki temu gminy, które zaciągnęły zobowiązania, będą mogły je spłacić lub zamienić na bardziej korzystne.

Zmiana prawa

Nowe przepisy zakładają też uszczelnienie przepisów w zakresie korzystania przez samorządy z tzw. niestandardowych instrumentów finansowania (np. subrogacja, leasing zwrotny). Chodzi o wyeliminowanie obchodzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia poprzez korzystanie z takich instrumentów, które nie są objęte wskaźnikiem, mimo że wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Projekt wprowadza wymóg uzyskania pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia (obecnie nie ma wymogu, by była to opinia pozytywna).

W projekcie doprecyzowano, że po zakończeniu roku budżetowego do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych brane są wielkości wykonane, a nie planowane (często wielkości planowane różnią się od wykonania).

Za duże kredyty

Ponadto zaproponowano wyłączenie wolnych środków z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów. Obecnie zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego zaciągają celowo wyższe kredyty, które w tej regule dodaje się do dochodów, aby wygenerować w ten sposób wyższe wydatki (na takie praktyki wskazują NIK i RIO). Po zakończeniu prac w Ministerstwie Finansów projekt zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Długi Polaków. Co drugi spłaca kredyt. Zobacz materiał wideo:

Długi Polaków. Co drugi spłaca kredytTVN24 BiS

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock