Upadłość kolejnej SKOK. Jest postanowienie sądu

Z kraju

Bierecki o wypłatach z BFG dla SKOK- ówtvn24
wideo 2/5

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.

KNF zawiesiła z dniem 15 września działalność SKOK Wybrzeże i postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

"Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa SKOK Wybrzeże nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań" - czytamy w uzasadnieniu.

Wypłata środków

Według sprawozdawczości na dzień 31 lipca 2017 roku, SKOK Wybrzeże posiadała fundusze własne w wysokości 44 843 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 4 245 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 559 tys. zł.

Depozyty członkowskie zgromadzone przez 15 670 członków SKOK Wybrzeże wynosiły zaś 128 130 tys. zł.

KNF podkreśla, że w związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw jej restrukturyzacji, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy. Stanowi to formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez fundusz w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. KNF przypomina, że w całości gwarantowane depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Wypłaty z BFG

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24