Sąd polubowny przy KNF

Z kraju

prof. Aleksander Chłopecki

W sumie 126 spraw rozpatrywał w ubiegłym roku Sąd Polubowny przy KNF. Spośród nich 60 dotyczyło realizacji umów kredytowych lub pożyczkowych, a 10 wniosków złożono w sprawie odmowy lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania lub świadczenia. Pozostałe wnioski dotyczyły m.in. realizacji umowy ubezpieczenia, braku pełnej informacji dot. charakteru inwestycji kapitałowych, nieprawidłowej obsługi rachunku bankowego czy umowy o kartę. Średnia wartość przedmiotu sporu wyniosła 75 tys. zł. O sądzie polubownym przy KNF rozmawiamy z jego prezesem, prof. Aleksandrem Chłopeckim.