Pomoc w sporze z linią lotniczą. Powstał nowy podmiot

Z kraju

Ekspert o tym, co zrobić, kiedy biuro podróży bankrutuje w trakcie wyjazduTVN24 BiS
wideo 2/4

Wsparcie w sytuacji sporu pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów. To zadania Rzecznika Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, który został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik ma pomagać na przykład w sytuacji, gdy linia lotnicza nie chce uznać reklamacji w sprawie opóźnionego lub odwołanego lotu, albo odmówi przyjęcia na pokład. Postępowanie przed Rzecznikiem może być prowadzone w języku polskim lub angielskim, w postaci elektronicznej lub papierowej i nie wymaga obecności stron lub ich przedstawicieli. Postępowanie jest dobrowolne, co oznacza, że może być prowadzone wyłącznie za zgodą obu stron sporu.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie polubowne jest szybsze niż sądowe – trwa maksymalnie 90 dni i bezpłatne zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy.

Rzecznik Praw Pasażerów

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, działa na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Dzięki niej konsument, jeśli jest niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez przedsiębiorcę jego reklamacji, może rozwiązać spór polubownie. W tej chwili konsument może rozwiązać spór korzystając z pomocy jednego z dziesięciu podmiotów uprawnionych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Na przykład Inspekcja Handlowa zajmuje się rozstrzyganiem sporów związanych ze sprzedażą towarów i usług, Rzecznik Finansowy oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – sporów finansowych.

Rzecznicy tacy działają też na przykład przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (pomagają między innymi w sporach z operatorami telekomunikacyjnymi) czy przy Urzędzie Regulacji Energetyki.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock