Rząd ogłasza program dla seniorów. "Miara jakości państwa i człowieczeństwa"

Z kraju

Mateusz Morawiecki o rządowym programie dla emerytowtvn24
wideo 2/5

Tworzymy państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia strategii polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku. Podkreślił, że polityka senioralna to priorytet rządu; miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie starszych osób - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia dokumentu "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność". Dokument ma wkrótce trafić do uzgodnień międzyresortowych.

Państwo opiekuńcze

- Niektórzy twardogłowi ekonomiści, liberałowie, mogą trochę złapać się za głowę i być przerażeni; ale ja się bardzo cieszę, jestem szczęśliwy, że w ten sposób tworzymy de facto państwo opiekuńcze, państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej - powiedział szef rządu. Wspomniał o art. 20 konstytucji. - Mówi on właśnie o społecznej gospodarce rynkowej, o tym że musimy tworzyć państwo, które jest otwarte dla wszystkich, które tworzy równe szanse dla wszystkich - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że tworząc program, dokonano m.in. przeglądu polityk społecznych. - Polityka senioralna jest polityką wszechogarniającą; na nią się składają polityka demograficzna, polityka edukacyjna, polityka rodzinna, polityka prorodzinna, polityka rozwojowa również. To wszystko jest część polityki senioralnej - powiedział szef rządu. Morawiecki ocenił, że "od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk polskiego państwa". - Chcemy podejść do starszego pokolenia z otwartymi dłońmi i jak najwięcej ich wspierać. Młodsi ludzie szybciej potrafią biegać, ale starsi lepiej znają drogę. To doświadczenie ludzi starszych pozwala odnajdywać w życiu lepsze ścieżki – mówił.

Ułatwić życie seniorom

Premier zwrócił uwagę na konieczność koncentracji wysiłków zmierzających do ułatwienia seniorom życia. - Miarą człowieczeństwa i jakości państwa jest to, w jaki sposób wspieramy starszych ludzi, jaka jest nasza polityka senioralna. Polityka senioralna to jeden z najważniejszych priorytetów, najważniejszych zadań dla naszego rządu – zapewnił. Z kolei Rafalska powiedziała, że "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030" to dokument ważny, kompleksowy i ambitny. Zaznaczyła, że prace nad programem trwały ponad rok i pracowali nad nim m.in. eksperci z dziedziny demografii i socjologii. - Ten dokument dzisiaj jest prawie po uzgodnieniach wewnątrz resortu i za chwileczkę będzie w konsultacjach międzyresortowych. Mam nadzieję, że otworzy dużą publiczną debatę i dyskusję na temat polityki wobec osób starszych - powiedziała. Szefowa MRPiPS poinformowała, że w dokumencie jest wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych dziedzin - bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych. Przypomniała, że generacja powojennego wyżu demograficznego to osoby urodzone miedzy 1947 r. a 1959 r. "Najstarsi w tej generacji będą w 2030 r. osiągali 84 rok życia, a najmłodsi 74 lata" - zwróciła uwagę Rafalska. Jak podkreśliła, w programie ujęto m.in. kwestię niesamodzielności osób starszych. - W ramach tych niesamodzielności opracowaliśmy cztery obszary działania: zmniejszenie skali zależności od innych, zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych - wyliczała.

Co trzeba poprawić?

- Chcemy koniecznie uregulować kwestie prawne związane z ryzykiem niesamodzielności, dostosować standardy opiekuńcze, opracować standardy w zakresie teleopieki, telepomocy. To są te aspekty, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób starszych, szczególnie tych, które są najbardziej skazane na opiekę innych, a więc osób niesamodzielnych - oświadczyła Rafalska. Zwróciła uwagę, że proces starzenia charakteryzuje się w Polsce feminizacją (kobiety żyją dłużej, dlatego więcej jest seniorek niż seniorów płci męskiej) i sekularyzacją (wzrost odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych). Przekonywała, że trzeba zmienić postrzeganie starości i stosunek do osób starszych, żeby te osoby nie czuły się wykluczone. Zdaniem szefowej MRPiPS, zmniejszenie uzależnienia od pomocy bliskich osób niesamodzielnych to jedno z istotnych zadań. - Konieczna jest poprawa dostępności do usług, zmiany infrastrukturalne, rozwój telemedycyny i teleopieki, rozbudowa sieci form pomocy – zwróciła uwagę Rafalska. Jak podkreśliło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność" jest pierwszym tego typu dokumentem rządowym, "uwzględniającym wszystkie sfery życia dotyczące osób starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych". Dokument przewiduje m.in. "kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie; uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności; tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy; promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego - przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych; tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej oraz edukacja dla starości, do starości, przez starość i w starości". Według przewidywań MRPiPS, w Polsce będzie pogłębiał się proces starzenia się społeczeństwa i jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja osób w wieku 60+ w wzrośnie do 13,7 mln.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Raporty: