Rząd zapowiada plan dla wsi. Trzy filary

Z kraju

Morawiecki: rolnictwo może być lokomotywą wzrostu gospodarczegotvn24
wideo 2/2

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek "Plan dla wsi", który będzie oparty na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju. Rząd chce między innymi ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarstw i umożliwić większą sprzedaż bezpośrednią przez rolników.

Założenia planu na wspólnej konferencji przedstawili w czwartek premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak informował szef rządu, nowy program dla rolników ma się opierać na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju. Filar "ochrony" miałby dotyczyć pomocy w trakcie wystąpienia klęsk żywiołowych, np. suszy; filar "wsparcia" działałby m.in. w przypadku nadurodzaju, niskich cen za płody rolne; filar "rozwoju" - to wprowadzenie do produkcji rolnej nowoczesnej technologii. Morawiecki zapewnił, że nowy plan dla rolnictwa skierowany będzie do wszystkich rolników, gospodarujących ma małych i dużych areałach. Premier mówił, że rząd chce, aby polscy rolnicy coraz śmielej i z sukcesem konkurowali z bogatymi koncernami zachodnimi. Jak przekonywał, do tego potrzebna jest aktywność polskich instytucji i wsparcie w poszczególnych obszarach.

Walka z monopolami

Morawiecki zapowiedział, że rząd zamierza skutecznie walczyć monopolami, zmowami cenowymi. Dlatego też, jak tłumaczył, rząd będzie chciał wprowadzić kontrakty w poszczególnych okresach roku, tak by rolnicy "mieli względną przewidywalność", jeśli chodzi o ceny odbioru, skupu ich produktów. Kolejnym pomysłem rządu jest umożliwienie większej bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych, produktów przetworzonych przez rolników, tak jak to jest w innych państwach europejskich. Zmieniona zostanie ustawa w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy, którzy zarejestrowali swoją działalność, mogą bezpośrednio np. turystom sprzedawać takie produkty, jak szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser czy dżemy. Do 20 tys. zł obrotu taka sprzedaż jest nieopodatkowana. Po przekroczeniu tego progu rolnicy płacą 2-proc. podatek obrotowy. Morawiecki zapowiedział, że rząd podniesie ten próg do 40 tys. zł.

Wsparcie dla rolników

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że wyzwaniem dla rządu będzie przywrócenie produktywności polskiego rolnictwa i dochodów z tego wynikających. Zwrócił uwagę, że produktywność oraz dochodowość nie mogą opierać się jedynie na dopłatach z Unii. Minister zapewnił jednak, że będzie "twardo" walczył o to, by polscy rolnicy nie byli dyskryminowani we Wspólnocie, również w kwestiach finansowych. Ardanowski dodał, że rząd będzie chciał ulżyć rolnikom, ograniczając koszty funkcjonowania gospodarstw. Ma się to stać m.in. przez dopłaty do paliwa rolniczego. Podniesiony zostanie limit paliwa na 1 ha, od którego przysługiwać będzie zwrot akcyzy (z 86 litrów do 100 litrów). Większy limit paliwa (o 30 litrów) i większy zwrot akcyzy przysługiwać będzie rolnikom produkującym bydło. Minister wyjaśnił, że rząd planuje też utworzyć Narodowy Holding Spożywczy, którego celem ma być stabilizacja na rynkach rolnych. Nowy podmiot mają tworzyć państwowe spółki, jak np. Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr oraz sami rolnicy, którzy mają mieć udziały w holdingu. Ardanowski poinformował ponadto, że zarządził, by Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzi kontrole w zakładach skupujących i przetwarzających owoce. Chodzi o sprawdzenie jak często warzywa, czy owoce z zagranicy są sprzedawane jako polskie. Sejm pracuje też nad odpowiednią ustawą w tej sprawie. Zakłada ona m.in. większe kary za takie praktyki.

Minister dodał, że m.in. w związku z trudną sytuacją rolników, wynikającą z suszy, od połowy października do końca listopada (czyli przed okresem wypłat dopłat bezpośrednich) będą wypłacane zaliczki na ich poczet. Będą one wynosiły 70 proc. w pierwszym filarze wspólnej polityki rolnej i 85 proc. środków należnych rolnikowi w drugim filarze, czyli z programu rozwoju obszarów wiejskich. Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, winiarstwa, hodowli bydła mięsnego (kóz i owiec) oraz produkcji ziół oraz pasz. 800 mln zł ma zostać przeznaczonych również na program poprawy żyzności gleb. Chodzi m.in. o poprawę jej retencji, czyli możliwości zatrzymywania w niej wody, tak by była bardziej odporna na suszę. Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto oznakowanie żywności wolnej od GMO. To konsument ma decydować, jakiej żywności oczekuje - zaznaczył Ardanowski.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock