Rząd zniósł urząd pełnomocnika ds. wprowadzenia euro

Z kraju

ShutterstockRząd zlikwidował urząd pełnomocnika ds. wprowadzenia euro

Rada Ministrów zlikwidowała urząd pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2016 roku.

W piątek akt wszedł w życie, tym samym moc straciło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 roku, kiedy na czele polskiego rządu stał Donald Tusk.

Nie wiadomo czy rząd premier Beaty Szydło powoła urzędnika odpowiedzialnego za ten obszar w innej formie, czy zadania realizowane przez pełnomocnika zostaną przekazane do któregoś z ministerstw.

Zadania pełnomocnika

Pełnomocnik był odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie procesu integracji walutowej ze strefą euro przez Polskę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską do zadań Pełnomocnika należało w szczególności:

- inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze;

- prowadzenie współpracy z innymi krajowymi instytucjami zaangażowanymi w przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską;

- wydawanie zaleceń i rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania przygotowawcze do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie realizacji tych działań.

Kto na czele?

Od momentu powołania stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską sprawowali: Ludwik Kotecki (od 02.02.2009 r. do 01.02.2012 r.), prof. dr hab. Maria Orłowska (od 02.02.2012 r. do 25.05.2012 r.), Jacek Dominik (od 22.06.2012 r. do 2.07.2014 r.) oraz Artur Radziwiłł (od 03.07.2014 r. do 26.11.2015 r.). Tego ostatniego 26 listopada 2015 roku odwołała premier Beata Szydło.

Euro w Polsce

Przypomnijmy, że wprowadzenie europejskiej waluty w Polsce wynika ze zobowiązań zapisanych w traktacie ateńskim, a przyjętych w referendum w 2003 roku. Mimo jednak takiego zobowiązania nie ma określonej daty zamiany złotego na euro.

Polska zatem w chwili obecnej posiada status państwa z derogacją, co oznacza, że jest bezterminowo wyłączona z obowiązku wypełniania części zobowiązań płynących ze stosowania unijnego prawa.

Uchylenie derogacji jest uzależnione od wypełnienia kryteriów konwergencji obejmujących kryterium: stabilności cen, fiskalne, kursu walutowego oraz stóp procentowych. Dotychczas informacje na temat wypełnienia tych kryteriów były publikowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro.

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: