500 zł urodzi nam dzieci. Rząd zapowiada boom demograficzny i spadek poziomu ubóstwa

Z kraju

Program Rodzina 500 plus wchodzi w decydującą fazę

Wzrost urodzeń i spadek ubóstwa, to główne skutki wprowadzenia programu Rodzina 500 plus opisane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt, który w poniedziałek trafił do Sejmu ma zacząć działać od początku kwietnia.

Zobacz, całą ocenę skutków nowych regulacji przygotowaną przez resort rodziny.

Zobacz, projekt ustawy wprowadzający program Rodzina 500 plus.

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej program Rodzina 500 plus. - To bardzo ważny dzień dla rządu, dla polskiego Parlamentu, dla mnie osobiście, bo mogę powiedzieć: dotrzymałam danego słowa. Ale przede wszystkim to bardzo ważny dzień dla wszystkich polskich rodzin - mówiła premier Beata Szydło. Projekt będzie teraz przedmiotem prac parlamentarnych.

Spadek ubóstwa

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przygotowanej przez resort rodziny, projekt ustawy ma na celu przede wszystkim pomoc dla rodzin wychowujących dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w Polsce.

Zgodnie z założeniami liczba rodzin uprawionych do świadczeń wyniesie odpowiednio: z 1 dzieckiem - 780 tys.; z 2 dzieci - 1,6 mln; z 3 dzieci 267 tys.; z 4 i więcej dzieci - 60 tys. Założono, że liczba rodzin otrzymujących świadczenie na pierwsze dziecko stanowić będzie ok.30 proc. populacji rodzin z dziećmi do 18.roku życia.

Ze wstępnych szacunków resortu wynika ponadto, że dzięki 500 plus ubóstwo może spaść o 3 pkt. proc. z 17,3 do 13,4 proc. ogółem, a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17.roku życia z 23,3 proc. do poziomu 11 proc.

Wzrost urodzeń

Resort rodziny zakłada również, że rozwiązanie przyczyni się do sumarycznego wzrostu liczby urodzeń w ciągu 10 lat o 278 tys. urodzeń. Ministerstwo przygotowało przy tym szczegółowe prognozy dotyczące urodzeń w latach 2016-2026:

2016 - po wprowadzeniu 500 plus: 376 585 / bez 500 plus (wariant wysoki): 365 369

2017 - 378 227 / 362 618

2018 - 379 501 / 360 228

2019 - 380 427 / 357 401

2020 - 380 086 / 353 698

2021 - 375 535 / 347 389

2022 - 370 983 / 341 080

2023 - 366 432 / 334 771

2024 - 361 880 / 328 462

2025 - 357 329 / 322 153

2026 - 352 146 / 316 970

Wzrost dochodów

Z analiz resortu rodziny wynika, że obecnie wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka wynoszą około 15-30 proc. budżetów polskich rodzin.

Całkowity koszt wychowania jednego dziecka do ukończenia przez niego 19.roku życia zawiera się w przedziale od 176 do 190 tys. zł, a dwójki dzieci od 317 do 350 tys. zł.

W rodzinie z dwojgiem dzieci, w której jedna osoba pracuje za minimalne miesięczne wynagrodzenie (1750 zł brutto w 2015 roku, 1286 zł netto) dochód na osobę wynosi 321,5 zł netto. Jak przewiduje resort, po uwzględnieniu wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej dochód w tej rodzinie zwiększy się do 514 zł na osobę.

W przypadku uwzględnienia świadczenia wychowawczego 500 plus, dochód tej rodziny wzrośnie do ok. 623 zł netto na osobę.

Natomiast w rodzinie z dwójką dzieci, w której oboje rodziców pracuje za minimalne miesięczne wynagrodzenie dochód na osobę wynosi 643 zł. Rodzina w obecnym systemie świadczenie świadczeń rodzinnych może liczyć na wsparcie na dzieci, co w konsekwencji przekłada się na miesięczny dochód wynoszący ok. 695 zł netto.

Po uwzględnieniu świadczenia 500 zł dochód ma zaś wzrosnąć do 893 zł netto na osobę w rodzinie.

Z przeprowadzanych analiz wynika, że świadczenie wychowawcze będzie miało największy wpływ na sytuację dochodową rodzin znajdujących się w pierwszych 3 decylach dochodowych.

Zobacz, jak zmieniał się projekt Rodzina 500 plus

Materiał "Faktów" TVN:

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: