Musisz się zameldować? Załatwisz to bez wizyty w urzędzie

Z kraju

Minister cyfryzacji: dowód osobisty bez wychodzenia z domutvn24
wideo 2/3

We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy, który przewiduje utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadzenie możliwości zameldowania się przez internet.

Przygotowana przez MSWiA nowelizacja utrzymuje obowiązek meldowania od przyszłego roku; obecnie obowiązująca ustawa o ewidencji ludności przewiduje zniesienie tego obowiązku od 1 stycznia 2018 r.

Dlaczego?

Według uzasadnienia do projektu pozostawienie obowiązku meldunkowego wynika z tego, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji m.in. obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach, realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych. W projektowanej noweli wprowadzono uproszczenie przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. "Wejście w życie niniejszej regulacji umożliwi dokonywanie wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie" - podkreślono. Nowelizacja ma także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego przez osoby zamieszkałe w Polsce. Obecnie obywatele polscy zamieszkujący w Polsce, którzy nie posiadają numeru PESEL, a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, najpierw składając wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego. Celem projektu jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach maja go dostawać wszyscy cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. W projekcie zaproponowano także zmiany w formularzu meldunkowym pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego; tak samo zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock