Będą zmiany w KNF. Rząd zaakceptował pomysł Ministerstwa Finansów

Z kraju

Komisja Nadzoru Finansowego w nowej odsłonieTVN24 BiS
wideo 2/2

Rząd za rozszerzeniem składu Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawicieli: premiera, prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra koordynatora służb specjalnych. Trzech ostatnich – jak wynika z przyjętego projektu – nie będzie miało prawa głosu.

Nowe rozwiązania zaproponował resort finansów. A ich celem, jak podało Centrum Informacyjne Rządu jest "wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejsza identyfikacja zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem".

Projekt przewiduje też utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków i rozpowszechniać wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych.

Zmiany szykują się także w sposobie finansowania KNF. Jak podało CIR, trafią tam środki pochodzące z: "kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i rzecznika finansowego, a także niektórych kar administracyjnych nałożonych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Audytowego, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Funduszu Edukacji Finansowej oraz pieniędzy, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd".

Zmian będzie więcej

Nowe przepisy ponadto przekształcą Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w państwową osobę prawną. Zapewnią też ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz ABW, CBA, Policją czy UOKiK.

Zgodnie z projektem zostanie też wprowadzona ''obligatoryjna dematerializacja obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych'', bez względu na to, czy były one przedmiotem oferty publicznej. To rozwiązanie, zdaniem Ministerstwa Finansów, ma zapewnić inwestorom większe bezpieczeństwo.

Rejestracja w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wszystkich niepublicznych papierów dłużnych ma, według pomysłodawców doprowadzić do tego, że trafią tam wyłącznie ''podmioty najlepiej przygotowane do tego zadania, czyli domy maklerskie banki posiadające zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych''.

Nowe przepisy wejdą w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Są jednak wyjątki – niektóre przepisy, m.in. dotyczące nowej organizacji KNF i UKNF zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Autor: ms//dap / Źródło: tvn24bis.pl, CIR