Dobre prognozy rządu: polska gospodarka urośnie stabilnie, ale dynamicznie. Będzie mniej bezrobotnych

Z kraju

TVN24 BiSDobre prognozy rządu: polska gospodarka urośnie stabilnie, ale dynamicznie. Będzie mniej bezrobotnych

Wydatki konsumpcyjne Polaków będą nadal napędzać gospodarkę. W nadchodzących latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać, także dzięki inwestycjom, a to przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy.

W tym roku polskie PKB wzrośnie o 3,4 proc., a w przyszłym o 3,8 proc.; bezrobocie w tym roku ma wynieść 8,2 proc., a w 2016 r. - 7,6 proc.; deflacja w 2015 r. ma wynieść 0,2 proc. - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd "Program konwergencji. Aktualizacja 2015". W kolejnych dwóch latach nasza gospodarka ma rozwijać się w tempie 3,9 proc. i 4 proc.

Aktualizacja programu konwergencji jest częścią przyjętego we wtorek przez rząd "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018" przygotowanego przez resort finansów.

Przyczyna wzrostu

Wieloletni Plan Finansowy Państwa składa się z dwóch części:

1) Programu konwergencji. Aktualizacja 2015;

2) Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

Przyjęcie dokumentu sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej państwa, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań fiskalnych, które powodują konsekwencje wykraczające poza cykl roczny - czytamy w rządowym komunikacie. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po posiedzeniu rządu, po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., również w tym roku presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona, co będzie wiązało się ze spadkiem cen ropy i niskim wzrostem cen żywności. W efekcie w tym roku należy się spodziewać średniorocznej deflacji w wysokości 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i wskaźnik CPI ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r. Ponadto, jak wynika z rządowych prognoz wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniesie 3,4 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie: 3,8 proc. w 2016 r., 3,9 proc. w 2017 r. i 4,0 proc. w 2018 r.

- Poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się, że w 2015 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 1,1 proc. W kolejnych latach przyrost ten wyniesie od 0,7 proc. w 2016 r. do 0,5 proc. w 2018 r. W związku z tym, szacuje się, że w 2015 r. stopa bezrobocia spadnie do 8,2 proc. W 2016 r. ukształtuje się na poziomie 7,6 proc., aby do 2018 r. zmniejszyć się do 6,5 proc. - napisano w komunikacie.

Jak było?

Jak poinformował blisko dwa tygodnie temu GUS, polskie PKB wzrosło w minionym roku o 3,4 proc.

Wcześniejsze szacunki urzędu mówiły o wzroście PKB na poziomie 3,3 proc. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. wyniósł 3,2 proc. PKB wobec 4 proc. PKB rok wcześniej, a dług sektora 50,1 proc. PKB wobec 55,7 proc. PKB - poinformował GUS.

Z komunikatu opublikowanego przez GUS wynika ponadto, że w czwartym kwartale 2014 r. wzrost PKB wyniósł 3,3 proc. Wcześniejsze szacunki mówiły o dynamice wynoszącej 3,1 proc.

GUS wskazał, że obniżenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. wynika z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego.

Autor: mb / Źródło: TVN24 Biznes i Świat / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock