Z kraju

Dowody ze specjalnym czipem. Mają trafić w nasze ręce w ciągu dwóch lat

Z kraju

Dowód osobisty w telefonie. Wkrótce testy w dwóch polskich miastachTVN24 BiS
wideo 2/4

Rząd zajmie się we wtorek kontynuacją koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, czyli e-Dowodu - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zgodnie z założeniami, termin na wprowadzenie e-dowodów mija 31 marca 2019 roku.

- Celem tej koncepcji i tych rozwiązań, które zostaną przedstawione przez panią minister Annę Streżyńską, jest wdrożenie e-Dowodu, ze specjalnym chipem, który nie tylko ułatwi identyfikację osób posługujących się takim dowodem, ale również pozwoli skorzystać użytkownikom dowodów z warstwą elektroniczną z usług elektronicznych w e-administracji - powiedział na briefingu prasowym Bochenek. Przypomniał, że projekt jest realizowany ze środków unijnych. Realizując tę "koncepcję od 2019 roku, chcemy zapobiec zwrotowi prawie 150 mln zł do Unii Europejskiej" - dodał Bochenek.

Cyfrowa identyfikacja

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, w 26 europejskich krajach funkcjonują już rozwiązania cyfrowej identyfikacji obywateli. W Polsce implementacja dowodu z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) była częścią projektu pl.ID, ale nie została ona zrealizowana w uzgodnionym z Komisją Europejską terminie.

W październiku ub.r. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji "Koncepcję wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną"- dokument był efektem prac ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia. "(...) elektroniczny dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie" - napisano

"Oprócz tego będzie posiadał aplikację ICAO, czyli dokument podróży z cechą biometryczną "zdjęcie twarzy" i pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia" - czytamy. Projekt swoim zakresem dotyczy wymiany dowodów osobistych z określonym terminem ważności do końca 2028 roku. To ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów. Dokumenty wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek osoby. Ta wymiana oznacza olbrzymie wyzwanie organizacyjne, pociągające za sobą znaczące koszty. Z tego też powodu zdecydowano się na wariant naturalnej wymiany dowodów w okresie 10 lat.

Polska w tyle

Jak czytamy na stronach resortu, obecnie, Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu z warstwą elektroniczną. W 2012 r. Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji rekomendował przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznej warstwy dowodu osobistego do czasu zakończenia prac nad modernizacją i uporządkowaniem rejestrów państwowych, wdrożenia elektronicznych usług publicznych oraz zakończenia prac na poziomie UE nad rozporządzeniem eIDAS. Mając na uwadze stanowisko Komisji Europejskiej, jak również jej wytyczne Ministerstwo Rozwoju (w uzgodnieniu z MSW) poinformowało KE o planowanej kontynuacji projektu. Zgodnie z wytycznymi, ostateczny termin zakończenia projektów realizowanych w tej formule to 31 marca 2019 r. KE podkreśla, że do tego czasu Polska powinna rozpocząć wydawanie elektronicznych dowodów osobistych. W przypadku niezakończenia projektu w wyznaczonym czasie bądź odstąpienia od jego realizacji beneficjent będzie zobligowany do zwrotu 85 proc. kwoty wydatków uznanych dotychczas za kwalifikowane wraz z odsetkami.

Autor: ps/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości