Z kraju

Rząd spotka się ostatni raz w tym roku. Zajmie się m.in. odwróconym VAT

Z kraju

PAPRząd zbiera się dziś ostatni raz w tym roku

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu rząd zajmie się projektem przepisów regulujących system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zmianami dotyczącymi mechanizmu tzw. odwróconego VAT.

Ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy, która przenosi do polskiego prawa całość europejskich rozwiązań dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wraz z najnowszymi zmianami, np. objęciem systemem lotnictwa pasażerskiego.

Do przepisów unijnych

Głównym zadaniem regulacji jest zapewnienie polskim podmiotom, objętym unijnym systemem możliwości prawidłowego, czyli zgodnego z najnowszymi przepisami UE monitorowania emisji, sprawozdawczości itp. Ponadto ustawa ma wprowadzić do polskiego prawa wszystkie przepisy związane z objęciem systemem handlu emisjami ETS lotnictwa pasażerskiego. Projekt zakłada przyjęcie szeregu rozwiązań z zakresu sprawozdawczości, monitorowania emisji, kar, rozliczania niewykorzystanych uprawnień itp. Zawiera też implementację unijnego rozporządzenia ws. warunków, jakie mają spełniać platformy do aukcji uprawnień, co z kolei umożliwia zorganizowania krajowego systemu sprzedaży przez aukcje. Polska w ramach ETS dostała ok. 630 mln uprawnień do emisji CO2 do sprzedaży na aukcjach w latach 2013-2020. Rząd sprzedaje je od ponad roku na giełdzie EEX (European Energy Exchange) i uzyskał w 2013 r. ponad 1 mld zł. W 2014 r. - w związku z wycofywaniem części uprawnień z rynku przez KE, wpływy z tego tytułu szacuje się na 320 mln zł. Ocena Skutków Regulacji szacuje dochody państwa ze sprzedaży uprawnień do 2020 r. na ponad 18 mld zł, przy stosunkowo niskim kursie euro, rzędu 3,65 zł i cenach uprawnień w przedziale 7,3-9,4 euro. W "Ocenie" zauważa się też, że projektowana ustawa będzie miała znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, jak również na sytuację społeczną i rozwój regionalny.

Podatek od nabywcy

Ponadto ministrowie zajmą się przygotowanym w Ministerstwie Finansów projektem zakładającym stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em w przypadku m.in. telefonów komórkowych, laptopów, notebooków czy konsoli do gier. Głównym celem projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz Prawa zamówień publicznych, jest walka z oszustami podatkowymi. Propozycje MF zakładają m.in. rozszerzenie na nowe grupy towarów stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia, w którym podatek zamiast sprzedawcy rozlicza nabywca. Do listy zostaną dopisane m.in. telefony komórkowe, laptopy, notebooki czy konsole do gier. Projekt przewiduje, że nowe regulacje miałyby wejść w życie 1 kwietnia 2015 r. Rząd ma we wtorek zająć się również projektem ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który wprowadza do polskiego prawa przepisy kilku rozporządzeń UE związanych z unijna reformą Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2015-2020.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Pozostałe wiadomości